Om kurset/arrangementet:

Sikkerhedskoordinatoruddannelsen retter sig mod personer, der skal
varetage bygherrens pligter ved bygge- og anlægsprojekter i henhold
til bekendtgørelse 117 af 15. februar 2013 om bygherrens pligter.

Pligterne træder i kraft, når det forventes, at der skal arbejde mere end
én arbejdsgiver (entreprenør) på samme tid på et bygge- eller
anlægsprojekt. Bygherrens pligter og opgaver er naturligvis den røde
tråd gennem kursusforløbet, der klæder deltagerne på til at varetage
bygherrens pligter på en forsvarlig måde.

Kursets grundlæggende filosofi er at sikre deltagernes forståelse for,
at beslutninger der påvirker arbejdsmiljøet under udførelse og drift,
i størst mulige omfang træffes i forbindelse med projekteringen.
Formålet er først og fremmest at sikre et godt arbejdsmiljø samt en
forsvarlig håndtering af bygherrens pligter.
Det er værd at bemærke, at bygherren har ansvaret for opgavernes
gennemførelse, uanset hvem de er overladt til.

Kursusindhold
De fremtidige arbejdsmiljøkoordinatorer får et særligt fokus på
problemstillinger og risici, der er forbundet med at projektere,
planlægge og udføre bygge- og anlægsprojekter.

Kurset gennemføres ved en blanding af oplæg, arbejde med opgaver
og debat. Der arbejdes som udgangspunkt med nedenstående emner:

 • Arbejdsmiljøloven i relation til bygge– og anlægsarbejde
 • Informationssøgning
 • Roller og ansvar for de væsentlige aktører
 • Bekendtgørelse nr. 110 Projekterende og rådgiveres pligter
 • Bekendtgørelse nr. 117 Bygherrens pligter
 • Bekendtgørelse nr. 1516 Bygge og anlægsarbejde
 • Bygge/anlægsprojekt fra ide til aflevering
  (bygherrens rolle, projektering og rådgivning, udbud, licitation,
  tilbud, planlægning, sikkerhedsmøder)
 • Hvordan håndteres og gennemføres bygherrens pligter?
 • Hvilke pligter og opgaver har projekterende og rådgivere?
 • Plan for sikkerhed og sundhed, udbudsmaterialet, beskrivelser
 • Journalen for vedligeholdelsesopgaver i det færdige
  bygge-/anlægsprojekt
 • Arbejdsmiljøpåvirkninger og særligt farligt arbejde ved
  bygge-/anlægsprojekter
 • Arbejdsmiljøet i deltagernes egne projekter
 • Sikkerhedsmødet og opstartsmødet
 • Styring og kontrol med sikkerheden ved bygge-/anlægsarbejde
 • Ulykkesanalyse
 • Risikovurdering
 • Psykisk arbejdsmiljø

Kurset varer 5 dage, underviser er Per Stig Jørgensen fra Dansk Byggeri

10. august 2020 kl. 8.00-16.00
11. august 2020 kl. 8.00-16.00
12. august 2020 kl. 8.00-16.00
13. august 2020 kl. 8.00-16.00
14. august 2020 kl. 8.00-13.00
 Pris:

TL medlemmer der er studerende når kurset afholdes 1000kr.
Øvrige medlemmer af TL 3500kr. Tjek om du kan få kurset dækket af
din kompetencefond.
Ikke medlemmer 7500kr.
Adressen:
EASV Sp. Kirkevej 103, 6700 Esbjerg lokale E1
Der er fuld forplejning på alle kursus dage. Der er 20 pladser og det er først til mølle.
Indbetaling ved tilmelding,  til enten MobilePay 59 73 24

eller til Sydbank på konto 7701 - 000 11 98 371.

Du får besked  om du har fået en plads på kurset efter tilmeldingsfriten er udløbet.
Husk at skrive navn samt arrangementet i bemærkningsfeltet
Tilmelding senest den 3. juli på www.tlsydvest.dk, 76 10 46 00 eller
tlsydvest@tl.dk