Om kurset/arrangementet:

Seniorklubben Fyn afholder årsmøde

Torsdag, den 27. februar 2020 kl. 13.00 i Kronprinsensgade 19, 5000  Odense C

 

Dagsordenen er iflg. klubbens vedtægter.

 

Forslag vedr. klubben skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet.

 

NB. Årsmødet er kun for medlemmer af TL samt Seniorklubben.

 

Der er tilmelding af hensyn til kaffe og brød senest fredag den 21. februar 2020 og tilmelding skal ske til:

Hans Ove Mertz på tlf. 30830909 eller e-mail: mertz1122@gmail.com eller Svend Aage Rasmussen på tlf. 61290216 eller e-mail: saar-skovhaven@mail.dk med angivelse af antal personer, herunder evt. ægtefælle/samlever eller ledsager/gæst

 

Venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Hans Ove Mertz