Audiologiassistenter - Netværksmøde - Kompression

Tilmeld

Om kurset/arrangementet:

Kære audiologiassistent

TL har fornøjelsen at invitere dig til netværksmøde i Roskilde den 1. september 2020 kl. 17 – 20.


Hvorfor et netværksmøde? Fordi du kan få sparring og udveksle erfaringer med andre audiologiassistenter og få en konstruktiv dialog om konkrete emner, der betyder noget for dig i din hverdag. Har du gode tips og tricks, du vil dele med andre, eller udveksle ideer og synspunkter, er det en oplagt mulighed på netværks-mødet.
TL vil meget gerne være dig behjælpelig i dit arbejde som Audiologiassistent og med de udfordringer, du eventuelt står over for. Derfor er det for os vigtigt at vide, hvordan TL kan være dig behjælpelig i din hverdag og arbejdsliv. Hvordan synes du, at vi som fagforening kan hjælpe?

 

Aftenens program er: 

Kl. 17-18: Hvad er der sket siden sidst? Bordet rundt og spisning.

Kl. 18-20: Kompression i høreapparater

 

Oplægsholder: Carsten Daugaard, FORCE Technology, Teknisk-Audiologisk Laboratorium

Ulinær forstærkning eller kompression er en naturlig del af funktionaliteten af et moderne høreapparat. Ulineariteten skal først og fremmest kompensere for det med høretabet medfølgende reducerede dynamikområde. Med et perceptivt høretab følger nemlig recruitment eller anormal lydstyrkeopfattelse som kan kompenseres ved at forskellige inputniveauer af lyd ind i høreapparatet forstærkes forskelligt.

Den ulineære forstærkning fastlægges overordnet af det valgte tilpasningsrationale, men den erfarne audiologiassistent ved at små ændringer af kompressionsratio og knæpunkt for kompressionen i forskellige bånd kan være til gavn for den enkelte bruger. I oplægget kigger vi på begreberne og teorien bag ulineær forstærkning i flere bånd, samt denne betydning for taleforståeligheden. Brugen af kompression relateres til audioproduktion, hvor denne lydbehandling også bruges i udstrakt grad,

 

Vi glæder os til vi ses til netværksmødet for alle audiologiassistenter på Sjælland. Husk at melde dig til.

Mødet afholdes i samarbejde mellem TL København, TL Sjælland, Ringsted og TL Sjælland, Hillerød.

 

I forbindelse med mødet serveres der:
Kaffe/te - kage – vand – frugt – smørrebrød.

Vel mødt!