Tilmeld

Om kurset/arrangementet:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Teknisk Landsforbund Afdeling Fyn, Odense - som afholdes i Odin Havnepark - mødelokale 5 - Lumbyvej 11, 5000 Odense C

 

Dørene åbnes kl. 16.00, hvor der serveres kaffe og kage.

 

Kl. 17.00 starter den ordinære generalforsamling med året der gik, formandens beretning og valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Efter generalforsamlingen inviterer afdelingen til spisning (du bedes tilmelde dig). Såfremt du efterfølgende skulle blive forhindret i at deltage i spisningen, bedes du venligst melde afbud til afdelingskontoret så hurtigt som muligt.

 

Sidste frist for tilmelding til spisning er fredag den 19. august 2020 kl. 12.00.

 

Dagsorden iflg. TL´s love.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Jannik Petersen i hænde senest den 21. august 2020.

 

Bemærk:

På forlangende bedes dokumentation for medlemskab kunne forevises.

Der udbetales ikke refusion for transport til generalforsamlingen.

             

 

Venlig hilsen

TL Fyn