Tilmeld

Om kurset/arrangementet:

Bæredygtigt byggeri er på vej ind i bygningsreglementet i form af livscyklusanalyser. Først kommer en ny frivillig bæredygtighedsklasse og fra 2023 forventes det at der skrives der krav ind i bygningsreglementet som alle skal leve op til.
Flere forskningsrapporter har vist, at energiforbruget i nye huse er så lavt, og energiforsyningen så grøn, at det er produktionen af materialerne og byggeprocessen, der over byggeriets levetid har størst betydning for klimaet.
Meget er endnu helt nyt, når det gælder beregninger på bæredygtigt byggeri, både vedr. reglerne og beregningsprogrammet, som stadig er i de tidlige versioner.
Deltag i kurset hvis du har lyst til at vide mere om den nye trend med bæredygtigt byggeri, så du kan rådgive dine kunder om hvordan de bygger et mere bæredygtigt hus.
På kurset får du først en introduktion til bæredygtigt byggeri. Med viden om hvilke løsninger og materialer vi skal bruge mindst muligt af og hvilke der gavner bygningens bæredygtighed.
Derefter er der undervisning og øvelser i SBI programmet LCA byg, som er værktøjet der skal bruges til at beregne bygningens miljøprofil. Programmet er indtil videre gratis at hente fra SBI.dk. Link sbi.dk/it-vaerktoejer/Pages/Start.aspx
Tid og sted: 17.november 2020 kl. 10-15.00, TL SydVest Esbjerg
Underviser Niels Hørby Jørgensen, Energirådgiver, underviser i energi, energimærkning, termografi, fugtrådgiver, varmepumperådgiver og bygningskonstruktør BTH.
Tilmeldingsfrist: 2.november 2020.
Kurset er gratis for medlemmer af TL.