Om kurset/arrangementet:

Er du ledig eller i job?
Vil du gerne høre om, hvilke muligheder du har indenfor efter- og videreuddannelse?
Vil du gerne høre om, hvilke økonomiske muligheder (tilskud), der er for at blive opkvalificeret
indenfor dit fag?
Ledige kan deltage i uddannelse efter aftale med deres A-kasse.

Der er rigtig mange kursustilbud at vælge imellem - både for personer med en erhvervsuddannelse,
men også for dem, som har en lang eller mellemlang uddannelse.

Hvor gode er dine kompetencer, for eksempel indenfor CAD, web, ledelse, projektledelse, LEAN,
sprog m.m.?

Uddannelseskoordinator Lillian Quist tilbyder dig en uforpligtende samtale om dine kompetencer og de efter- og videreuddannelsesmuligheder (på alle niveauer), som kan klæde dig godt på til fremtiden.

Dette kan munde ud i et forslag til en uddannelsesplan for dig.

Tidspunkt for kompetenceafklaringen
Der er mulighed for at blive kompetenceafklaret  i tidsrummet kl. 13.00 – 16.00.

29.oktober 2020.
Kompetenceafklaringen foregår hos:
Teknisk Landsforbund SydVest, Exnersgade 37, 6700 Esbjerg

Kontakt TL SydVest
Esbjerg, tlf. 76 10 46 00
Aabenraa, tlf. 76 10 46 06
Mail: tlsydvest@tl.dk
- og book en aftale med os og Erhvervsakademi SydVest.

Du har booket en aftale med os omkring kompetenceafklaring. Vi glæder os til at møde dig!

Her får du et "inspirationsark", som kan hjælpe dig i forberedelsen til vores møde.

Kompetencer betegnes som måden, man bruger sine kvalifikationer på i praksis.

Kompetencer kan inddeles i:
Faglige (det, du kan – erfaring, uddannelse og teoretisk viden)

Personlige (det, du er – det, du bruger til at sætte de faglige kompetencer i spil)

Vi vil bede dig tænke over følgende, inden vi mødes (skriv gerne noter):

Hvilke opgaver kan du bedst lide at løse?

Er der bestemte retninger, du gerne vil udvikle dig indenfor?

Føler du, at du mangler nogle bestemte kompetencer for at udføre dit job?

Ser du en udvikling i virksomheden, som du gerne vil klædes på til at kunne klare?

Fremtidsdrømme?

Hvad vil du gerne have ud af vores møde?

Kontakt TL SydVest
Esbjerg, tlf. 76 10 46 00
Aabenraa, tlf. 76 10 46 06
Mail: tlsydvest@tl.dk
- og book en aftale med os og Erhvervsakademi SydVest