Odense

TL Fyn

| 30. november 2016

Julehilsen fra formanden

Så blev det december. Julen nærmer sig. Byerne er pyntet flot op til jul og børnene kan slet ikke vente. Årets sidste nyhedsbrev fra TL Fyn fortæller dig om de kommende arrangementer samt lidt om dagens gang i Kronprinsensgade.

Kongressen er vel overstået. Medlemmerne satte retningen for, hvad vil skal fokusere på de næste 4 år. Nu skal vi have formuleret indhold og tiltag, så vi kan arbejde med det, kongressen bad os om. På kongressen blev der diskuteret et politisk og et organisatorisk spor for retningen mod fremtiden. Vi har lært af vores medlemsundersøgelse, at vi gerne må være mere politiske. Ikke partipolitiske – men være mere synlige i forhold til beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. Det er ikke nyt for TL at arbejde med politisk interessevaretagelse. Det har vi gjort i mange år gennem LO. I LO står vi dog alene med vores fokus på de tekniske kortere videregående uddannelser. Derfor har vi i de seneste par år arbejdet på en langt skarpere profil i forhold til politikerne på Christiansborg. Det skal vi bygge videre på.

Et andet stort fokusområde som kongressen prioriterede var, at arbejde på at arbejdsskader som konsekvens af psykisk dårligt arbejdsmiljø bliver godkendt på lige fod med fysiske skader. Det er et stort arbejde – men også et vigtigt arbejde.

Alt for ofte ser vi medlemmer blive ramt af dårlig ledelse. Og i modsætning til hvad man hører, så er det faktisk ikke så vanskeligt at skelne mellem arbejdsbetinget stress og ikke arbejdsbetinget stress. Vi arbejder sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik på OUH – den førende klinik i Danmark hvad angår udredning af arbejdsbetinget stress. Faktisk kan tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanter også henvise direkte til klinikken, hvis man har mistanke om, at en kollega er stressramt. Vi hjælper gerne på vej, hvis der er behov.

Tendensen fra foråret med mange kontrakter til gennemsyn fortsætter. Det er dejligt, at der er flere ledige job. Antallet af medlemmer, som i en eller anden grad har været berørt af ledighed, er faldet fra 7,1% i januar til 6,2%. Antallet af ”fuldtidsledige” er på samme niveau som ved årets start. Dog har vi nu også set enkelte virksomheder skære medarbejderstaben til. Og det betyder, at vi fra sommerens lavpunkt på 4,2% nu er steget til at 5,2% af vores    a-kassemedlemmer er ”fuldtidsledige” (ledig i en hel dagpengeperiode). Vi hjælper selvfølgelig gerne med at få berørte medlemmer tilbage i job. Det er en kerneopgave.

Overenskomstforhandlingerne på det private område er nu i fuld gang. Vi har indsamlet og indgivet TLs krav til forhandlingerne på industriens område. Her er det CO industri, som samler alle krav fra organisationerne og forhandler på vores vegne. Industriens Funktionær Overenskomst sætter ofte retning og ramme for de andre overenskomster, hvorfor det er den, der forhandles først.

Det var lidt nyt fra afdelingen. Den fulde beretning kan du få på generalforsamlingen den 21. marts 2017.

Med ønsket om en god og hyggelig juletid.  

Glædelig jul

 

Jannik, afdelingsformand