Odense

TL Fyn

| 25. september 2017

Opfølgning på generalforsamlingen

Afdelingsbestyrelsen har behandlet de besvarelser, der kom på generalforsamlingen, og vil fremadrettet arbejde videre med de inputs vi fik.

TLfyn1.jpg
TLfyn2.jpg
TLfyn3.jpg
[{"href":"/media/8038/tlfyn1.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=131508232240000000","a":"a","title":""},{"href":"/media/8039/tlfyn2.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=131508232240000000","a":"a","title":""},{"href":"/media/8040/tlfyn3.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=131508232250000000","a":"a","title":""}]


Første spørgsmål var, hvor nye teknologier vil komme til at få indflydelse på teknikerens arbejdsdag. Af svarene fremgår det, at medlemmer ikke frygter de nye teknologier, men at de vil betyde mindre rutinearbejde, men måske også kortere ansættelsesforhold. 

Derfor skal TL sætte fokus på mere tryghed i korte ansættelser.  

Spørgsmål 2 handlede om efteruddannelsesmuligheder. Her fortæller svarerne os, at TL skal arbejde for bedre muligheder for selvvalgt uddannelse samt bedre uddannelsesplaner på virksomhederne. Derudover skal TL synliggøre den mulighed, der er for karriereplanlægning. Slutteligt skal TL sætte fokus på E-learning evt. via youtube.

3. spørgsmål handlede om balance mellem familie og arbejdsliv. Her kom der mange gode inputs. Både til hvad den enkelte selv kan gøre, men også til TL i forhold til rammerne på arbejdsmarkedet. 

Den forhøjede pensionsalder kommer til at betyde at bedsteforældre har ringere mulighed for at træde til, når børnefamilierne har brug for en ekstra hånd.

Der var også i svarerne fokus på at fleksible arbejdstider stiller krav til institutioners åbningstider, samt udvidede åbningstider ved læge/tandlæge.

I forhold til flextid (og funktionsløn) var der i svarerne opmærksomhed på, at det kan være en god ting, men at det er vigtigt at der er balance, og at virksomhederne ikke udnytter det, så medarbejderne aldrig får holdt fri.

I TL er udgangspunktet i forhold til funktionsløn/jobløn, at den normale arbejdstid er 37 timer, og at medarbejderne over en periode ikke arbejder mere end 37 timer i gennemsnit i ugen. Men alt for ofte ser vi at medlemmerne arbejder langt mere end 37 timer og sjældent får holdt fri.

Tak for alle svarene!