TL Bornholm

Arrangementer i årets løb kan findes på TL´s hjemmeside:
http://www.tl.dk/om+tl/afdelinger/tl+bornholm.
Ideer er meget velkomne.

Academiuddannelse - nu også på KEA Bornholm.

Tilmelding til akademiuddannelse på Bornholm nu kan findes på www.kea.dk/kompetence/bornholm

Har I nogle gode ideer, så lad os høre om det:
tlbornholm@hotmail.com

 

Medlemmer af bestyrelsen
Formand
Marianne Jacobsen
Kasserer Frank Stenalt
Bestyrelsesmedlem Joanne Haldrup
Bestyrelsesmedlem Lene Blem Dahl
Bestyrelsesmedlem Michael T. Mortensen

Bestyrelsessuppleant Anja Lind
Revisor Holger Hansen
Revisorsuppleant Vibeke Sørensen