TL Bornholm

Indkaldelse til Generalforsamling TL-Bornholm 2020
Kom og få medindflydelse, lidt god mad og hyggeligt samvær, og mød vores formand Jimmi Eiberg fra TL-København, som vil fortælle, om overenskomstforhandlingerne på det private område og lidt om, hvad TL ellers arbejder med.

Vi vil hermed indbyde til TL-Bornholms geografiske klubs ordinære generalforsamling.

Mandag d. 09. marts 2020 kl. 17 på Violas, Kirketorvet 3, Rønne

Læs mere og meld dig til

 

Arrangementer i årets løb kan findes på TL´s hjemmeside:
http://www.tl.dk/om+tl/afdelinger/tl+bornholm.
Ideer er meget velkomne.

Academiuddannelse - nu også på KEA Bornholm.

Tilmelding til akademiuddannelse på Bornholm nu kan findes på www.kea.dk/kompetence/bornholm

Har I nogle gode ideer, så lad os høre om det:
tlbornholm@hotmail.com

 

Medlemmer af bestyrelsen
Formand
Marianne Jacobsen
Kasserer Frank Stenalt
Bestyrelsesmedlem Joanne Haldrup
Bestyrelsesmedlem Lene Blem Dahl
Bestyrelsesmedlem Michael T. Mortensen

Bestyrelsessuppleant Anja Lind
Revisor Holger Hansen
Revisorsuppleant Vibeke Sørensen