TL Bornholm

Arrangementer i årets løb kan findes på TL´s hjemmeside:
http://www.tl.dk/om+tl/afdelinger/tl+bornholm.
Ideer er meget velkomne.

Academiuddannelse - nu også på KEA Bornholm.

Tilmelding til akademiuddannelse på Bornholm nu kan findes på www.kea.dk/kompetence/bornholm

Har I nogle gode ideer, så lad os høre om det:
tlbornholm@hotmail.com

 

Medlemmer af bestyrelsen
Formand Jakob Jensen

Kasserer Marianne Jacobsen
Bestyrelsesmedlem Joanne Haldrup
Bestyrelsesmedlem Frank Stenalt
Bestyrelsesmedlem Michael T. Mortensen
Bestyrelsessuppleant Lene Blem Dahl

Bestyrelsessuppleant Anja Lind
Revisor Tina Westh
Revisorsuppleant Holger Hansen