TL Bornholm

Indkaldelse til TL-Bornholm Generalforsamling 2018

Kom og få medindflydelse,
lidt god mad og hyggeligt samvær.             

Vi har hermed fornøjelsen af at indbyde til TL-Bornholms ordinære generalforsamling.

Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 17 - På Hammershus besøgscenter.

Vi starter med en rundvisning i og omkring det nye besøgscenter.

Derefter holder vi generalforsamlingen, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og status
4. Indkomne forslag - sendes til: Jakob.Jensen@brk.dk - senest d.21. maj
5. Budget 2018
6. Valg;
a. Formand: Jakob Jensen – på valg. (Modtager genvalg)
b. Kasserer: Marianne Jacobsen – ikke på valg
c. Bestyrelsesmedlem: Michael Mortensen – på valg. (Modtager genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem: Joanne Haldrup – ikke på valg
e. Bestyrelsesmedlem: Frank Stenalt - på valg. (Modtager genvalg)
f. Bestyrelsessuppleant: Anja Lind - på valg. (Modtager genvalg)
g. Bestyrelsessuppleant: Lene Blem Dahl - på valg. (Modtager genvalg)
h. Revisor: Tina Westh - på valg. (Modtager ikke genvalg)
i. Revisorsuppleant: Holger Hansen - på valg
7. Eventuelt

Herefter indlæg fra vores afdeling TL-København ved vores formand Lena Haraldson.

Under generalforsamlingen serveres øl og vand.

Efter generalforsamlingen bydes på mad og drikke i Underbar under Nordlandet,
Strandvejen 68, Allinge.
Derfor er tilmelding nødvendig på mail: tlbornholm@hotmail.com  senest d. 21.maj

Vi håber vi ses

De bedste hilsener fra TL-Bornholms bestyrelse.


Arrangementer i årets løb kan findes på TL´s hjemmeside:
http://www.tl.dk/om+tl/afdelinger/tl+bornholm.
Ideer er meget velkomne.

 

Academiuddannelse - nu også på KEA Bornholm.

Tilmelding til akademiuddannelse på Bornholm nu kan findes på www.kea.dk/kompetence/bornholm

Har I nogle gode ideer, så lad os høre om det:
tlbornholm@hotmail.com

 

Medlemmer af bestyrelsen
Formand Jakob Jensen

Kasserer Marianne Jacobsen
Bestyrelsesmedlem Joanne Haldrup
Bestyrelsesmedlem Frank Stenalt
Bestyrelsesmedlem Michael T. Mortensen
Bestyrelsessuppleant Lene Blem Dahl

Bestyrelsessuppleant Anja Lind
Revisor Tina Westh
Revisorsuppleant Holger Hansen