| 26. juni 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i TL Østjylland

Et flertal i bestyrelsen i Teknisk Landsforbund Østjylland må med beklagelse meddele, at der ikke længere er tillid til formanden Dorthe Hindborg.

Derfor indkaldes du hermed til ekstraordinær generalforsamling til onsdag den 3.juli 2019 kl. 17:30 i afdelingen Dusager 16, 8200 Aarhus N.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetæller.
 4. Mistillid til afdelingsformand Dorthe Hindborg for TL-Østjylland.
  I tilfælde af at den ekstraordinære generalforsamling udtaler mistillid til Dorthe Hindborg, benyttes punkt 3.
  og ellers bortfalder punktet.
 5. Valg af ny formand.
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer til erstatning for bestyrelsesmedlemmer, der måtte have trukket sig
 8. Valg af HB-medlem
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

TL-Østjyllands bestyrelse.