EASJ Nyhedsbrev for juni 2016

 

juni 2016

 

 

Vores uddannelsestilbud i Roskilde består af erhvervsakademi - og bacheloruddannelserne på Bakkesvinget og Elisagårdsvej, erhvervskademiuddannelserne på Maglegårdsvej, Bacheloruddannelsen på Køgevej samt alle de tilhørende tilbud om efteruddannelse.

 

 

Indhold

Vejledning til at søge på www.easj.dk

Nu kan du gå til ledelse hver anden tirsdag

Eksamen på deltidsuddannelserne

Uddannelsesambassadører !

Bestil dit eget kursus

Spørgeskemaundersøgelse

Vores kursusfaciliteter

Kommende kurser på Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde

·        Kurser uden tilskud

·        Uddannelse med tilskud

 

Vejledning til at søge på www.easj.dk

På forsiden af www.easj.dk finder du "Efteruddannelser". Ved at flytte pilen hen på "Efteruddannelser" åbner der sig nogle muligheder. Vælg at klikke på "Efteruddannelser". Nu åbner der sig et nyt billede. Klik på "Find Kursus" i højre hjørne. Nu åbner der sig en side, hvor der er mulighed for at vælge Uddannelse, Fag, Sted og Type. Man kan også komme direkte til siden ved at skrive www.easj.dk/kursuskalender. Ved valg af uddannelse finder man uddannelser og emneområder. Ved valg af fag finder man alle kurser listet alfabetisk. Valg af sted giver sig selv. Kursustype er der nok ikke mange, som bruger i deres søgning.

 

Nu kan du gå til ledelse hver anden tirsdag

Et helt nyt genialt koncept er udviklet af to af vores innovative undervisere i ledelse.

Her kan du sammen med andre ledere i en længere periode eksperimentere, træne og få feedback på din udøvelse af ledelse. Alle deltagere arbejder individuelt med både en logbog og en personlig træningsplan gennem hele forløbet. Derfor bestemmer du selv hvilke, hvor mange og hvor udfordrende elementer, der er relevante ift. udvikling af netop dit personlige lederskab.

Klik her for at læse mere: http://www.easj.dk/wp-content/uploads/2016/06/Traeningsbaseret-ledelsesudvikling.pdf

 

Eksamen på deltidsuddannelserne

Deltidsuddannelser er uddannelser, hvor det er muligt at passe sit arbejde ved siden af studierne

Inden for de tekniske uddannelser på akademiniveau (kortere videregående uddannelser) har vi haft eksamen i

Bioteknologi, Forsøgs- og projektstyring, Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser, Hygiejne og rengøringsteknik, Projektstyring samt Fødevaresikkerhed. Alle Bestod – stort tillykke til alle.

På diplomniveau havde vi eksamen i Cellebiologi. Her var det desværre ikke alle, som bestod. De får en ny chance til august

 

Uddannelsesambassadører

Der er i øjeblikket meget fokus på at løfte kompetenceniveauet hos de faglærte i virksomhederne!

Erhvervsakademi Sjælland har derfor søsat et projekt  "Uddannelsesambassadører", hvor vi  vil give jer overblik
over, hvordan I kan opkvalificere jeres medarbejdere med størst muligt udbytte for alle, og hvordan I kan finansiere det.

Vi inviterer derfor dig ind til et halvdags kursus/uddannelsesdag – se vedhæftede invitation.

Derudover vil vi meget gerne opfordre dig til at formidle denne invitation til jeres HR afdeling samt andre centrale
beslutningstagere i jeres virksomhed, der har ansvar for medarbejdernes efteruddannelse.

Vi vil glæde os til at se dig på én af vores kursusdage – og er der spørgsmål, så ring endelig til os!

Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske til Signe Bressig på sibr@easj.dk eller på mobil: 5076 1015.

Klik her for at læse mere: http://www.easj.dk/wp-content/uploads/2016/06/Invitation-Uddannelsesambassadorer-Erhvervsakademi-Sjaelland.pdf

 

Bestil dit eget kursus

Vi tager gerne ud på virksomhederne for at afholde kurser, og vi gerne tilretter gerne kurserne efter jeres ønsker. Det er der en del, som benytter sig af. Vi har i foråret afholdt et kursus i mikrobiologi til afholdelse i Midtjylland, to om fødevaresikkerhed i Vejle, et om elektroforese i Esbjerg, et om kvalitetssikring i Kalundborg, demonstration af brug af enzymer i undervisningen i Roskilde, fødevaresikkerhed i Nordsjælland, regulering i Kalundborg, og vi er ved at tilrettelægge et kursus i ernæring og kommunikation i Brøndby samt et større forløb om opgradering inden for kemi og procesteknik. Alle kurser er tilpasset kundernes ønsker.

Hvis du har et ønske om et kursus, så kan du henvende dig til undertegnede.

 

Spørgeskemaundersøgelse

Vi har sendt en mail ud til mange personer for at få input til, hvad der er ønske om og interesse for af kurser mm. Vi har modtaget en del tilbagemeldinger, som vi vil se nærmere på. Det vil muligvis medføre, at nogle kurser nedlæges til fordel for udvikling af nye. Et eksempel kunne være at forsøgsplanlægning udgår, og at vi i stedet udvikler kurser med ISO 17025. Vi modtager stadig gerne ønsker om fremtidige kurser.

 

 

 

Kommende kurser – august, september og oktober 2016

på ErhvervsAkademi Sjælland, Roskilde.

Kursustitel (kurser uden tilskud)

Datoer

Deltagerbetaling (inkl. moms)

HPLC metodeudvikling

24.08 – 25.08

6.800 kr.

Basal lægemiddellære

20.09 – 21.09

6.800 kr.

ELISA

27.09

4.600 kr.

Det mikrobiologiske QC-LAB m. SSI

04.10

7.500 kr.

Windows (mangler link)

04.10

4.600 kr.

Word (mangler link)

05.10

4.600 kr.

Excel (mangler link)

06.10

4.600 kr.

Laboratorieberegninger

11.10 – 12.10

6.800 kr.

Statistik, grundlæggende

13.10

4.600 kr.

DNA teknik

25.10 – 26.10

6.800 kr.

GXP (GMP, GLP og GDocP)

26.10 – 27.10

7.900 kr.

 

 

 

Kursustitel (uddannelse med tilskud)

Datoer

Deltagerbetaling (inkl. moms)

Indledningsfag kemi, aften

15.08 – 19.09

2.100 kr.

Indledningsfag matematik, aften

18.08 – 22.09

2.100 kr.

Mikrobiologi & hygiejne, aften, eksamen 15.12

25.08 – 01.12

3.200 kr.

Måleteknik, aften, blended learning, eksamen 13.12

30.08 – 29.11

3.200 kr.

Proces og metodeaften, eksamen 12.12 i uge 50

05.09 – 28.11

3.200 kr.

Ernæring og Sundhed,  eksamen 26.10

07.09 – 14.10

6.400 kr.

Anvendt matematik (diplom), spørgetimer 04.01.17 eksamen: 18.01.17

21.09 – 14.12

7.000 kr.

Hygiejne og rengøringsteknologi, grundlæggende, eksamen 24.11

27.09 – 15.11

3.600 kr.

Bioteknologi,  aften, eksamen 14.12

28.09 – 30.11

3.200 kr.

Ledelse og økonomi, AU i ernæring, eksamen 12.12 i uge 50

24.10 – 05.12

6.400 kr.

Produktionsoptimering, eksamen i uge 1 eller 2 i 2017

29.08 – 05.12

3.500 kr.

Anvendt økonomi, eksamen 01.11

30.08 – 11.10

600 kr.

Projektledelse, eksamen i uge 1 eller 2 i 2017

30.08 – 06.12

800 kr.

Iværksætteri i praksis, eksamen i uge 1 eller 2 i 2017

30.08 – 06.12

1.000 kr.

Innovationsledelse, eksamen i uge 1 eller 2 i 2017

01.09 – 08.12

800 kr.

Organisering, eksamen i uge 1 eller 2 i 2017

26.10 – 07.12

600 kr.

 

 

 

Du finder vores alle vores kurser her: https://www.easj.dk/kursuskalender/

Send en mail hvis du har en kollega, der gerne vil tilmeldes vores nyhedsbrev.

 

Vejledning om efteruddannelse

 

 

Det kan være noget af en jungle at hitte rundt i efteruddannelsessystemet. Kontakt undertegnede, så får du hjælp og vejledning.

 

 

Med venlig hilsen

Kaj Reiter

Kursuskonsulent

ErhvervsAkademi Sjælland, Roskilde

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Mo: 50762669

e-mail: kare@easj.dk

www.easj.dk