Nyheder

 • Nyhed21. september 2018
  20 teknikere – heraf 9 TL’ere – mistede i august jobbet i den seneste fyringsrunde hos den sjællandske teknologivirksomhed Haldor Topsøe. TL’s Hillerødafdeling har forhandlet fratrædelsesvilkår for de berørte medlemmer.
 • Nyhed14. august 2018
  Kære medlem Uanset om du er faglært eller ufaglært, har du nu mulighed for at få op til 40.000 kroner til gratis efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau. Gennem den nye omstillingsfond kan du få op til 10.000 kr. om året de kommende fire år til at videreuddanne dig.
 • Nyhed17. juli 2018
  Vi er midt i Industri 4.0. For at sikre dig fastholdelse på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at du efter- og videreuddanner dig. Efter- videreuddannelse er nye kvalifikationer der skal omsættes til kompetencer. Med det nye trepartsforlig, hvor der er afsat penge til ufaglærte og faglærte, er der her mulighed for efteruddannelse, for alle jer der hører herunder, også jer der er ansat uden overenskomst. Det er muligt at få op til 10.000 kr. per år frem til 2021.
 • Nyhed28. maj 2018
  TL Hillerød har i samarbejde med TL København og TL Sjælland, Ringsted lokale faglige netværk inden for områderne: Audiologiassistenter Form & Design, museumsansatte, teaterteknikere mfl. Jobsøgende Ledere, installatører, arkitekter, bygge- og anlæg mfl. Maskin-, It-, produktions- og elektronikteknologer mfl. Proces-, miljø-, jordbrugs- og produktionsteknologer, maskinteknikere mfl. Tekniske designere -assistenter og -tegnere samt bygge og anlæg mfl.
 • Nyhed25. maj 2018
  Vi får flere sager, hvor der ikke er betalt det rigtige bidrag til pensionen og til den særlige opsparing eller fritvalgskonto.
 • Nyhed25. maj 2018
  Justitsministeriet fremlagde i efteråret 2017 lovforslaget om supplerende regler til databeskyttelsesforordningen. Folketinget har den 17. maj 2018 vedtaget de supplerende regler i den nye databeskyttelseslov. Databeskyttelsesloven kommer til at gælde ved siden af databeskyttelsesforordningen og trådte i kraft den 25. maj 2018. Fra samme tidspunkt gælder forordningen umiddelbart og direkte i samtlige EU-medlemslande