Nyheder

 • Nyhed28. maj 2018
  TL Hillerød har i samarbejde med TL København og TL Sjælland, Ringsted lokale faglige netværk inden for områderne: Audiologiassistenter Form & Design, museumsansatte, teaterteknikere mfl. Jobsøgende Ledere, installatører, arkitekter, bygge- og anlæg mfl. Maskin-, It-, produktions- og elektronikteknologer mfl. Proces-, miljø-, jordbrugs- og produktionsteknologer, maskinteknikere mfl. Tekniske designere -assistenter og -tegnere samt bygge og anlæg mfl.
 • Nyhed25. maj 2018
  Vi får flere sager, hvor der ikke er betalt det rigtige bidrag til pensionen og til den særlige opsparing eller fritvalgskonto.
 • Nyhed25. maj 2018
  Justitsministeriet fremlagde i efteråret 2017 lovforslaget om supplerende regler til databeskyttelsesforordningen. Folketinget har den 17. maj 2018 vedtaget de supplerende regler i den nye databeskyttelseslov. Databeskyttelsesloven kommer til at gælde ved siden af databeskyttelsesforordningen og trådte i kraft den 25. maj 2018. Fra samme tidspunkt gælder forordningen umiddelbart og direkte i samtlige EU-medlemslande
 • Nyhed22. februar 2018
  Den 25. januar 2018 blev der vedtaget en ny ferielov, som grundlæggende ændrer det danske feriesystem, når den træder i kraft den 1. september 2020. Loven indfører ”samtidighedsferie”, der gør det muligt for medarbejdere at holde betalt ferie samme år, som ferien optjenes og indebærer derudover en overgangsordning, der skal gøre overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie nemmere.
 • Nyhed29. januar 2018
  Kom og bliv klogere på akademiuddannelser, karrierevejledning og finansiering. Du kan få sparring på ansøgning, CV og LinkedIn-profil hos vores karrierekonsulenter. Den 10. april 2018 kl. 13-16 på KEA, Københavns Erhvervsakademi i Hellerup.
 • Nyhed26. januar 2018
  Vi afholder opstartsmøde for selvstændige i Teknisk Landsforbund den 12. marts 2018 kl. 16-20 i Roskilde. Vi, Rasmus fra DesignLab Råstof og Connie Abel, afdelingsformand har fået en ide, som de gerne vil afprøve sammen med dig. Vi tror, at de selvstændige i TL har brug for et netværk, hvor man kan udvikle ideer og dele erfaringer med hinanden. Det er vigtigt at møde nogen at dele sine erfaringer med, men også at møde nogen, der måske kunne gøre brug af ens kompetencer. I hverdagen som selvstændig er der ofte ikke mulighed for at netværke med ligestillede.