Kontakt

Kontakt vores faglige afdeling, hvis du for eksempel:

 • bliver fyret.
 • bliver ramt af en arbejdsskade.
 • vil have læst din ansættelseskontrakt igennem.

Kontakt vores a-kasse, hvis du for eksempel har spørgsmål om:

 • dagpenge
 • ledighed
 • jobansøgninger og CV

Nøglepersoner:

 • Medarbejdere i Faglig afdeling
  • Mogens Eriksen Afdelingsformand Tlf:7643 1812 Mobil: 2012 1776
 • Medarbejdere i a-kassen
  • Birthe Nytofte-Bæk A-kasse sagsbehandler
 • Bestyrelsen
  • Mogens Eriksen Formand - Teknisk Landsforbund
  • Esben Piltoft Nielsen Næstformand - Floridan A/S
  • Anne Madsen Kasserer - Anne Madsen
  • Hanna Kristine Møller Bestyrelsesmedlem - Rambøll
  • Freja Breddam Overgaard Bestyrelsesmedlem - Smurfit Kappa
  • Claus Erik Winberg Bestyrelsesmedlem - Huscompagniet
  • Jannie Charlotte Schultz Bestyrelsesmedlem - - Skanderborg Kommune
  • Dorthe Hygebjerg Bestyrelsesmedlem - 1. Suppleant
  • Nikolaj Solgaard Bestyrelsesmedlem - 2. Suppleant
  • Steen Kruse Billagskontrollør
  • Linda Lyhne Billagskontrollørsuppleant
 • Medlemmer af faglige netværk
  Helle Rosenkvist  Audiologiassistenter 
  Freja B. Overgaard  Ung i TL 
  Karin Emborg Jensen Landinspektørbranchen
  Mogens Eriksen Mode, Kunst og Multimediedesign
  Linda Lyhne  Energibranchen 


  Du er også velkommen på listen, mail venligst dine oplysninger til mer@tl.dk

 • Bliv tillidsrepræsentant

  TL Søger tillidsrepræsentanter!

  Har du lyst til at blive tillidsrepræsentant*, kan du læse mere om jobbet her:

  Jobindhold

  • Du er dine kollegers talerør til ledelsen.
  • Du forhandler løn- og ansættelsesvilkår for dig og dine kolleger i samarbejde med TL.
  • Du er dine kollegers kontaktperson til TL.

  Forventninger til dig

  • Først og fremmest har du lyst til at tage dig af dine kollegers problemstillinger – store som små.
  • Du er klar til at være fagligt aktiv og deltage i nødvendige møder. Møderne foregår oftest i arbejdstiden.
  • Du er motiveret til at gennemføre fagbevægelsens tillidsrepræsentantuddannelse.
  • Du er medlem af TL og har været ansat i virksomheden mindst ni måneder.
  • Udøver en aktiv indsats for at skaffe flere medlemmer på arbejdspladsen.

  Det tilbydes du

  • 24 timers professionel backup fra din fagforening – med direkte adgang til ekspertisebistand.
  • Et velfungerende netværk for tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte.
  • En plads i samarbejdsudvalget på arbejdspladsen.
  • En tillidsrepræsentantuddannelse, der giver dig en faglig og personlig udvikling og klæder dig på til at matche lederne på det personalemæssige område.
  • Taknemmelighed fra dine kolleger, når du yder en hjælpende hånd.

  Er du du interesseret i at blive TL’s tillidsrepræsentant - eller har du brug for flere oplysninger - så kontakt afdelingskontoret.

  Læs mere om jobbet som tillidsrepræsentant

  * Bemærk, at din virksomhed skal have tegnet overenskomst, og at I skal være mindst 6 teknikere på arbejdspladsen for, at I kan få en tillidsrepræsentant.

 • Bliv kontaktperson

  På arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter er kontaktpersoner en rigtig god idé for at få tæt kontakt mellem afdelingen og arbejdspladsen.

  En kontaktperson er et almindeligt TL-medlem, der fungerer som talerør imellem afdelingen og medlemmerne på arbejdspladsen. Men til forskel fra en tillidsrepræsentant skal kontaktpersonen ikke repræsentere kollegerne i forhold til ledelsen.

  Formålet med kontaktpersonen er at sikre, at I som medlemmer får de informationer og den hjælp, I efterspørger.

  Kunne du tænke dig at blive kontaktperson, så kontakt afdelingen.

 • Hotline

  Får du et akut problem, f.eks. ved betalingsstandsning, fyring eller konkurs, kan du ringe:

  Tlf: 7011 1315

  Åben:
  Mandag - torsdag kl. 8-10 og 15-17
  Fredag kl. 8-10 og 13-15