11. og 12. april skal der forhandles om overenskomster for kommuner og regioner. Staten er endnu ikke indkaldt.

Tekst: Morten Terp

Lige før påske udskød forligsmanden en potentiel konflikt med 14 dage.

Helligdagene og de første dage efter blev brugt til forhandlinger, men uden at nå til et resultat.

Siden da har parterne været gået hver til sit, men nu mødes de igen.

Onsdag 11. april har forligsmanden indkaldt de kommunale arbejdsgivere og fagbevægelsen, og dagen efter er det regionernes tur.

Endnu har forligsmanden ikke indkaldt parterne på statens område til nye forhandlinger.

”Vi håber selvfølgelig, at vi kan finde nogle løsninger, så offentligt ansatte – på samme måde som privatansatte – får del i den økonomiske vækst i samfundet,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Sammenbrud kan udløse konflikt

Strejker kan bryde ud 22. april og lockout 28. april, hvis ikke der findes en løsning inden da.

Hvis forligsmanden erklærer forhandlingerne for sammenbrudte, kan en konflikt dog træde i kraft allerede efter på femtedagen efter et eventuelt sammenbrud.

TL-medlemmer, der er ansat inden for det offentlige område, holdes løbende direkte orienteret om udviklingen.

Hvis du er offentligt ansat, men ikke har hørt noget, bedes du kontakte din lokalafdeling.

LÆS OGSÅ: Konflikt udsat to uger

LÆS OGSÅ: Spørgsmål og svar om konflikten