Artikel | 16. juni 2015

Havneudvidelse med sikker hånd

Teknikeren #03.2015
Tekst: Brian Stræde

I starten af maj kunne Vedbæk Havn officielt indvie sin nye havn.

Havnen er blevet fremtidssikret mod klimaforandringer med højere og stærkere moler, og en helt ny mole har skabt plads til 110 ekstra både og dæmpet bølgerne i inderhavnen.

Projektet har kostet 35 millioner kroner og ville have været en kompleks omgang at overskue på egen hånd for havneledelsen, som ingen erfaring har med byggeri.

Derfor valgte havnen at trække Bo Damgaard Hovmand fra Alectia ind som rådgiver med særlig fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Bryggeblomsten

”Jeg har været garant for sikkerheden, og for at entreprenørerne har leveret det, de skulle,” fortæller Bo Damgaard Hovmand.

Som arbejdsmiljørådgiver har han arbejdet tæt sammen med havnefoged Tom Olsen på projektet, og hver anden uge har han været forbi havnen for at inspicere byggepladsen.

Med tunge byggematerialer, der er blevet kørt ind og ud af pladsen, dykkerarbejde og en havn i fuld aktivitet har der været nok at se til.

Vil ikke være politibetjent
”Min opgave var at risikovurdere, hvordan byggepladsen og det øvrige leben på havnen fungerede sammen. Der var eksempelvis en kano-, kajak- og surfklub, som jeg vurderede lå for tæt på byggeriet. Det var for farligt, at de skulle snige sig ind og ud af en smal korridor i havnebassinet, så vi fik i stedet sat en container op til dem som midlertidigt klubhus i sikker afstand fra byggeriet,” fortæller Bo Damgaard Hovmand.

Vurderingerne baserer han på erfaringen fra 28 års arbejde på byggepladser – først for entreprenører og de sidste otte år på rådgiversiden.

Det har givet ham en god fornemmelse for, hvornår tingene er på vej i den gale retning, og hvordan man får rettet op igen.

”Det handler meget om at fornemme stemningen blandt de timelønnede på pladsen. Hvis folk råber og skriger og stresser, så er det, at de farlige situationer kan opstå. Jeg kan stoppe arbejdet, men mit mål er ikke at være politibetjent, snarere at få skabt dialog. Hvis man kommer anstigende på en autoritær måde, får man ingen med sig, men gør man det med respekt, så har folk også forståelse for, at man beder dem om at tage redningsvest på eller få sat en afspærring op,” fortæller han.

Stort byggeri uden ulykker
Arbejdet med sikkerhed er blevet lidt af et kald for Bo Damgaard Hovmand.

”Målet er altid at komme igennem et byggeri uden ulykker, og det er lykkedes på Vedbæk Havn. Med mine erfaringer fra store anlægsprojekter i halvfemserne, hvor der var dødsfald og mange ulykker, ved jeg, hvor galt det kan gå i byggebranchen. Desværre ser man stadig sikkerhed som en hindring nogle steder, noget der ikke skal bruges for mange ressourcer på, så det vil jeg være med til at sætte mere fokus på,” siger han