En styring af ventilationsanlæg, der skal kunne benyttes af både ingeniøren og Fru Jensen. Det var opgaven for R&D Engineer Henrik Buhl Nielsen fra Nilan A/S.

Teknikeren #01.2015
Tekst: Jesper Krusell

Et godt indeklima kræver et effektivt ventilationssystem, men med tidens – og fremtidens – krav til energiforbrug, skal du også gerne kunne sætte et ”energi-” foran ”effektivt”.

Nilans ventilationsanlæg Compact P er et eksempel på et anlæg, der på en energieffektiv måde samler ventilation, varmegenvinding, opvarmning af varmt brugsvand samt opvarmning og afkøling af indblæsningsluften i ét system.

En af de teknikere hos Nilan, der arbejder på produktet, er R&D Engineer Henrik Buhl Nielsen. Han har været med til at udvikle en ny og forbedret styring til Compact P og Nilans andre løsninger, navngivet CTS 700.

”Vores underleverandør udfaser den gamle styring, så vi skulle alligevel have en ny. Nu har vi brugt lejligheden til at opgradere og forbedre den,” fortæller han. 

LÆS OGSÅ: Ikonisk højttaler født på ny

”Vi arbejder blandt andet på at forbedre brugeroplevelsen med et mere moderne betjeningspanel, hvor vi får et farvedisplay med en overskuelig menu og brugervenlig navigation. 

Der bliver desuden USB-indgang til opdatering af softwaren i hele systemet,” siger Henrik Buhl Nielsen.

Skal kunne betjenes af Fru Jensen
En af udfordringerne er at skabe en god brugeroplevelse for alle brugere - både for fru Jensen, som enkelt skal kunne betjene panelet, for ”ingeniør-typen”, der gerne selv vil skrue på det, og for installatøren, der skal sætte anlægget rigtigt op.

”Det har vi gjort ved at definere nogle roller, så man kan indstille, hvilket adgangsniveau man vil have – for eksempel om man er almindelig bruger eller superbruger,” forklarer han.

Den primære opgave for Henrik Buhl Nielsen er at koordinere samarbejdet med leverandørerne af software og hardware og ikke mindst at få specificeret funktionaliteterne, så leverandørerne forstår opgaven. Derefter følger et omfattende testarbejde.

Omfattende testarbejde
”Den del er ret lavteknologisk. Vi har noget testudstyr, som vi bruger til at teste, om styringens digitale ind- og udgange opfører sig, som de skal. Desuden er der en stribe specifikationer, som vi tester op imod – eksempelvis er der bestemte procedurer i forhold til, hvor ofte og hvor længe vi må afrime varmevekslere, og det skal vi sikre, at vi overholder,” fortæller Henrik Buhl Nielsen, som trives godt med at skulle ”holde leverandørerne i ørerne”. 

”Jeg har tidligere selv arbejdet med hardware-udvikling, så det er interessant at skulle se det fra den anden side af bordet nu,” fortæller han.