Artikel | 14. oktober 2015

5 tip: Sådan overbeviser du chefen om efteruddannelse

Teknikeren #05 2015
Tekst: Morten Terp

Sæt dig i chefens stol
Hvad får virksomheden ud af at sende dig på kursus? Bliver du mere effektiv, i stand til at varetage nye opgaver/større ansvarsområder m.v.

Et frisk pust
Alle virksomheder har brug for input udefra for at få øje på nye muligheder. Alene det burde være grund nok til at sende dig på efteruddannelse.

Vis initiativ
Vis at du er engageret i udviklingen inden for dit fagområde. Du er ambitiøs og ønsker at dygtiggøre dig, så du bliver et endnu større aktiv for virksomheden.

Tænk langsigtet
Hvis du ønsker en hel akademi- eller diplomuddannelse, kan du argumentere strategisk i forhold til virksomhedens behov for kompetencer på sigt.

Tænk på rygdækning
Overvej hvordan I sammen kan mindske ulemperne ved, at du er væk i en eller flere perioder. Er der opgaver, der i en periode kan overdrages til en kollega (som du allerede har taget i ed) eller kan du på anden vis minimere generne ved dit fravær.

Kilde: Birgitte Grum-Schwensen, uddannelseskonsulent i Teknisk Landsforbund

LÆS OGSÅ: "Jeg vil gerne være en god leder"