Artikel | 9. oktober 2015

”Jeg vil gerne være en god leder”

Teknikeren #05.2015
Tekst: Susanne Bruun Foto: Thomas Steen Sørensen

Han gør det allerede. Leder 12-14 medarbejdere. Men 31-årige elinstallatør Jonas Holmstoel Adamsson er ambitiøs og vil gerne blive bedre. Siden efteråret 2014 har han derfor taget enkeltmoduler på diplomuddannelsen i ledelse på CPH Business. Nu er han i gang med 4. modul.

Til daglig arbejder han som projektleder hos Strøm Hansen A/S, som løser opgaver for Vejdirektoratet. Virksomheden står bl.a. for drift af mekanisk og elektrisk udstyr på hovedparten af Danmarks broer, tunneller og statsveje.

Behov for at udvikle mig

”Jeg er tekniker og har en baggrund inden for håndværksbranchen, så jeg har virkelig følt behov for at udvikle mig selv på den bløde front. Jeg vil være en god leder, og derfor betyder det meget for mig, at jeg kan fylde min rolle ud,” fortæller Jonas Holmstoel Adamsson.

Han er overrasket over, hvor meget han har kunnet bruge allerede nu.

”Jeg er blevet meget mere bevidst om min rolle som leder, og jeg har fået et mere nuanceret syn på tingene. Jeg har bl.a. lært, at der ofte er forskellige løsninger på en situation. Og at jeg som leder ikke skal være eksperten. I stedet skal jeg finde løsningerne ved at bringe medarbejderne i spil, holde fokus på opgaverne og skabe motivation.”

Tilskud via kompetencefond

Til de første fire moduler af uddannelsen har Jonas Holmstoel Adamsson fået tilskud fra TL og Tekniq’s kompetencefond. Det håber han vil fortsætte. Målet er en hel diplomuddannelse i ledelse, men han skal søge finansiering til hvert enkelt modul.

Arbejdsgiveren har bakket op ved at sørge for ansøgningerne til kompetencefonden, og stiller desuden kontor, pc og printer til rådighed.

”Med uddannelsen føler jeg mig rustet til at være leder i mit nuværende job,” siger Jonas Holmstoel Adamsson, som dog også sigter højere.

”Jeg håber, at den bidrager til, at
jeg kan påtage mig større ansvar i fremtiden.”

Læs mere om selvvalgt uddannelse