Byggeleder Per Asmussen fører tilsyn med, om de grønne tage bliver udført korrekt hos Arkitema Architects.

Teknikeren #05.2015
Tekst: Rikke Gundersen - Foto: Kåre Viemose

Når regndråberne vælter ned fra himlen, kan kloaksystemerne have svært ved altid at følge med. Ved at etablere grønne tage  med belægning af græs, mos eller vilde urter aflastes kloaksystemet, fordi tagets plantevækst i gennemsnit optager havdelen af den nedbør, som rammer taget.

Læs også: Grønne tage vinder frem

Men for at et grønt tag fungerer optimalt, kræver det, at det er lavet ordentlig. Byggeleder Per Asmussen fra Arkitema Architects fører tilsyn med, at arkitektfirmaets byggeprojekter bliver udført korrekt – det gælder også, når der skal lægges grønne tage.

"Jeg tjekker, at fagfolkene anvender de materialer og udførselsmetoder, som er foreskrevet fra producenterne og i det enkelte projekt,” siger Per Asmussen.

Tage skal være tætte

Når det handler om grønne tage er der nogle særlige byggetekniske detaljer, du som tekniker skal være opmærksom op.

”Det er især vigtigt, at tagkonstruktionen, hvor det grønne tag skal opføres, er tæt. Derfor skal der være stort fokus på, at alle samlingsdetaljer og afslutninger er tætte og korrekt udført, så der ikke siver vand ind i tagkonstruktionen. Samtidig skal det underliggende tag være stærkt nok til at kunne bære det grønne tag,” siger Per Asmussen.

Sedum er populær

Et andet byggeteknisk fokusområde, der er vigtig for de projekterende teknikere, er drænlaget, nævner Per Asmussen.

”Under selve beplantningsdelen skal der være et drænlag. Det er vigtigt, at det bliver lagt ordentligt ud, så det vand, som planterne og jorden ikke tilbageholder, bliver ledt væk,” forklarer han.

Per Asmussen har blandt andet sørget for, at de såkaldte sedumtage, den mest populære form for grønne tage i Danmark, blev etableret korrekt på Vestas hovedkontor i Skejby ved Aarhus og på kultur og fælleshuset i Granparken i Vollsmose ved Odense.

Max. 30 grader hældning

Ud over at de grønne tage kan være med til at optage noget af regnvandet, er de også kønnere at se på ud fra et arkitektsynspunkt, fortæller byggelederen.

Det er dog ikke alle tage, som kan klare et grønt tag. De anvendes primært på bygninger med flade tagkonstruktioner, men kan udføres på tage med en hældning op til 30 grader.