Artikel | 18. maj 2017

Gammelt ler på nye måder

Tekst: Jesper Krusell

En af de virksomheder, der har pustet liv i teglovnens gløder, er Strøjer Tegl, som arbejder med at finde nye måder at anvende og udvikle nye tegltyper på.

”Tegl er fast forankret i vores kulturarv.  Det er kendt for sin lange levetid samt sine vedligeholdelsesfri og æstetiske kvaliteter. Dog er det ikke længere nok kun at tænke i farver, men også i formater og byggesystemer,” siger Tinna Friis Bøgh, arkitekt og leder af Strøjer Tegls innovationsafdeling Brick_Lab.

Beklædnings­tegl
Metoden med at montere tegl på lette konstruktioner har været brugt i blandt  andet Holland, Belgien,  Tyskland og Frankrig i årevis. Teknikken er for alvor  skudt op i Danmark inden  for de sidste 10 år.

Afdelingen har som erklæret mål at tænke i nye baner. Bl.a. har man sammen med virksomheden Odico udviklet og søgt patent på en produktionsteknologi, som giver helt nye muligheder for at lave 3D-baserede teglløsninger.

”Vi har udviklet et robotstyret værktøj, som med en trådskærer kan omsætte 3D-tegningsfiler til en given geometri i leret, før det brændes. Teknologien giver nogle helt nye muligheder for at skabe særprægede og unikke tegloverflader,” siger Tinna Friis Bøgh.

Masseproducerede ­specialløsninger
En af de nye måder at anvende tegl på er de såkaldte teglskaller, hvor man klæber sten på den bagvedliggende konstruktion – f.eks. isoleringsbatts. Også i præfabrikerede sandwichelementer anvender man i dag indstøbte mursten. Her bliver facadens forskellige elementer samlet på en effektiv måde, der bidrager til en øget hastighed i byggeprocessen.

”I samarbejde med Gaia Solar, VIA University College og Teknologisk Institut arbejder vi på at udvikle og skabe en løsning, hvor vi integrerer solceller og beklædningstegl. Tanken er at kombinere teglens kvaliteter med nogle energimæssige fordele,” siger Tinna Friis Bøgh, der understreger, at masseproduktion og specialløsninger godt kan gå hånd i hånd:

”Ved at holde produktionen indenfor den industrielle præmis, hvor vi producerer teglen i større partier, gør vi det muligt at skabe individuelle løsninger inden for en økonomisk tilgængelig ramme.”