De danske erhvervsakademier skal bestå som selvstændige enheder og ikke som tidligere varslet fusioneres med professionshøjskolerne. Det vækker glæde i TL. Nu skal der arbejdes for bedre efteruddannelse og uddannelse på akademi- og diplomniveau til TL’s medlemmer, siger Johanne Gregersen.

Siden 2009 har erhvervsakademiernes skæbne været uvis. Men regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om en revision af lovgivningen, som sikrer, at erhvervsakademierne forbliver selvstændige enheder. Signalet er, at der skal satses på udvikling af stærke, selvstændige akademier med praksisrettede uddannelser af høj kvalitet.

”Det er godt, at vi har fået ro omkring erhvervsakademiernes struktur. Nu kan vi koncentrere os om det vigtige – nemlig at få udviklet uddannelserne,” siger Johanne Gregersen, lokalafdelingsformand i TL.

TL i bestyrelserne
Hun har som politiker i TL og næstformand i Danske Erhvervsakademier fulgt udviklingen tæt i det seneste år. For erhvervsakademierne er hjerteblod for TL. Ikke mindst fordi TL repræsenterer 15 af de uddannelser, som erhvervsakademierne udbyder.

”Vores medlemmer får typisk job i det private erhvervsliv f.eks. i industrien. De skal ikke ud at være forskere. Derfor et det vigtigt, at uddannelserne er tæt på praksis og udvikles i et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og arbejdstagere,” siger Johanne Gregersen.

Det sikres bl.a. nu gennem den nye aftale, hvor der sættes krav om, at der i erhvervsakademiernes bestyrelse skal sidde repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

”Fordi vi repræsenterer så mange uddannelser, er vi en vigtig medspiller i forhold til erhvervslivet. Derfor forventer jeg selvfølgelig også, at vi får en plads i alle ni bestyrelser,” siger Johanne Gregersen.

Bedre muligheder for opkvalificering
TL’s rolle vil være at arbejde for endnu bedre kvalitet i uddannelserne og udvikling af uddannelsestilbud til færdiguddannede medlemmer.

”Det skal være nemmere for vores medlemmer at finde relevant efteruddannelse og opkvalificere sig. Vi vil derfor arbejde for at udvikle moduler på akademi- og diplomniveau. Efteruddannelse er vigtig, så man beholder sin markedsværdi,” fastslår Johanne Gregersen.

Det siger aftalen

  • Erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser
  • Virksomheder og lønmodtagere skal være repræsenteret i Erhvervsakademiernes bestyrelser
  • Uddannelsesudvalg med repræsentanter fra arbejdsgiver og lønmodtagere skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen
  • Der skal være et skærpet fokus på erhvervsakademiernes omsætning af praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne
  • Der skal ske en kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier.