Nyhed | 17. august 2016

Alle skal kunne undervise på Designskolen

Foto: KADK

Tekst: Morten Terp

En ny stillingstruktur på Designskolen i København betyder, at designere, der startede på uddannelsen før 2003, ikke længere kan undervise på skolen. Det rammer bl.a. to designere, der derfor skrev et debatindlæg om sagen i Politiken.

En midlertidig dispensation løser problemet i to år, men det er ikke nok, mener Teknisk Landsforbund.

”Det er vigtigt, at firkantede krav ikke kommer i vejen for designere, der ønsker at undervise og for skolerne, der ønsker at tiltrække de bedste undervisere. Derfor skal der findes en holdbar løsning,” siger Lone Engberg Thomsen, formand for TL.

Debatindlæg fra designere

Den nye stillingsstruktur er indført, fordi Designskolen i 2011 blev officiel bachelor- og kandidatuddannelse.

Kravet er nu, at du skal være kandidat for at kunne undervise og ph.d for at blive fastansat, men det udelukker samtidig alle de designere, der startede på dem femårige designuddannelse før 2003. For de har formelt set ikke en kandidatgrad.

Brev til ministeren

Men det er ikke holdbart at udelukke mange dygtige designere fra at undervise, mener TL.

”Det er stærkt problematisk, at dygtige designere som selv er uddannet fra en af skolerne og med mange års erfaring som designere på denne måde kommer i klemme, samtidig med at uddannelserne går glip af dygtige og erfarne undervisere,” siger Lone Engberg Thomsen.

TL har derfor sendt et åbent brev til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og opfordret til, at der findes en permanent løsning, så designere med en femårig uddannelse fra designskolerne fortsat kan undervise også om to år – kandidat eller ej.