Forbundsformand Lone Engberg Thomsen mundtlige beretning gav anledning til mindre debat om bl.a. efteruddannelse og dagpenge.

TL skal fortsat have fokus på efteruddannelse, pointerede Dieter Jessen, TL SydVest.

Tekst: Susanne Bruun Foto: Thomas Steen Sørensen

”Jeg vil gerne opfordre TL til at kæmpe for fortsat at bevare erhvervsakademier og skoler lokalt.  Det kan være et problem for landområder, hvis uddannelserne kun sker i storbyer. Vi risikerer nemlig, at de unge ikke kommer tilbage til lokalsamfundet,” sagde Dieter Jessen, tillidsrepræsentant på Danfoss og næstformand  i TL SydVests bestyrelse.

Han glædede sig samtidig over TL’s store udbud af kurser og aktiviteter, og at forbundsformanden i sin beretning understregede, at TL fortsat vil have fokus på efteruddannelse og kompetencefonde via overenskomster.

"TL skal arbejde for at rulle de senere års forringelser på dagpengeområdet tilbage," sagde Jens Ole M. Olesen, formand for TL MidtVest.

Medlemsfremgang

Jens Ole M. Olesen, formand for TL MidtVest, havde to budskaber fra talerstolen En god og en knap så god.

”Når jeg læser beretningen, får jeg helt ondt i maven over, hvor meget vi har nået på de fire år. Det er helt fantastisk.  I forrige kongresperiode mistede vi  2.800 betalende medlemmer. I denne kongresperiode mistede vi 500 det første år. Men vi er sluttet i plus.  Vi skal vist  tilbage til 90’erne, siden vi sidst havde fremgang. Så det er kanon godt gået!”

”Men der er også noget, som er gået knap så godt. Det nager mig, at vores dagpengesystemet i de senere år er blevet et ben, man kan save i – ligegyldigt om det er en rød eller blå regering. Man er begyndt at se på det som en social ydelse. Og det er det ikke. Det er et sikkerhedsnet for folk mellem job. Jeg vil derfor gerne opfordre til at TL meget tydeligere melder ud, at vi vil have disse ændringer i dagpengesystemet rullet tilbage.”

Efter debatten vedtog de delegerede enstemmigt beretningen.