TL’s kongres har besluttet at oprette en sundhedsordning med mulighed for psykisk førstehjælp til TL’s tillidsrepræsentanter.

Tekst: Susanne Bruun   Foto: Henrik Ploug

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter yder et stort arbejde i en ofte presset situation, når de varetager kollegaernes interesser. De bliver tilkaldt for at hjælpe kollegaerne i krise- og stresssituationer.

Derfor skal TL’s tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre tillidsvalgte have mulighed for at få hjælp hos psykolog mm., hvis de får behov.

Det er TL’s lokalafdelinger, som har kontakten til alle TL’s tillidsrepræsentanter. Afdelingerne vil med det nye beslutningsforslag fremover kunne søge midler til hjælp af tillidsvalgte i krise. Principperne for tildeling af midler skal fastlægges af TL’s hovedbestyrelsen.

I alt 11 beslutningsforslag blev behandlet på TL’s kongres 5. november.

Læs alle forslag her