Industrien har fået ny overenskomst, som bl.a. afsætter 200 millioner kroner til uddannelse. Desuden er der forbedringer til børnefamilier og seniorer samt flere penge til alle.

CO-industri og Dansk Industri har indgået overenskomst for de 230.000 ansatte i industrien. I overenskomsten er der blandt andet afsat 200 millioner kroner til et uddannelsesløft.

”Det er meget positivt, at forbedrede muligheder for uddannelse ikke kun kommer de ufaglærte til gode, men at man har fundet en balance, hvor der bliver mulighed for reelle uddannelsesløft, også for vores medlemmer. Vi får, med den udvikling der er i gang på arbejdsmarkedet, brug for, at alle kommer til at udvikle sig hele livet,” siger Lone Engberg Thomsen, der er formand for TL.

Mere fleksibilitet til børnefamilier
Den nye overenskomst giver også forbedringer for børnefamilier, hvor det nu bliver muligt at tage forældreorlov med fuld løn.

”Vi ved, at tab af indtægt betyder meget, når familierne skal prioritere, hvordan man deler forældreorloven. Med fuld løn under forældreorlov får familierne frihed til at vælge uden økonomiske overvejelser. Jeg håber det giver mange flere fædre lyst til at tage en større del af orloven. Det er godt både for børnene og for ligestillingen,” siger Lone Engberg Thomsen.

Reglerne for barns første sygedag bliver også forbedret.

”Hvis du bliver ringet op på dit arbejde fra børnehaven eller skolen, fordi dit barn er blevet syg, og de beder dig hente barnet, så tæller dagen ikke som barns første sygedag. Du kan altså blive hjemme hos dit barn dagen efter uden at skulle bruge dine fridage på det. Det vil rigtig mange børnefamilier få glæde af,” siger Lone Engberg Thomsen.

Forbedringer for alle
Ældre medarbejdere får også glæde af den nye overenskomst, som giver ret til seniorordning i op til 32 dage om året.

”Seniordagene kan man betale via fritvalgsordningen. Yngre medarbejdere kan vælge at bruge pengene til at indbetale ekstra pension, eller de kan få pengene udbetalt,” fortæller Lone Engberg Thomsen.

Fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019. Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børneomsorgsdage via fritvalgsordningen.

”Vi er tilfredse med forhøjelsen, og glæder os over, at brugen af fritvalg giver mere fleksibilitet til både børnefamilierne og seniorerne. Alt i alt er der er en bredde i forliget, som kommer alle til gode,” siger Lone Engberg Thomsen.

Overenskomsten løber i tre år fra 2017 til 2020. Den bliver senere sendt til afstemning, hvor medlemmerne skal tage stilling til forliget.

Her kan du læse en mere detaljeret gennemgang af overenskomstresultatet

Følg med i overenskomstforhandlingerne på:
www.tl.dk/ok17