En befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion viser, at et de fleste danskerne foretrækker velfærd frem for skattelettelser.

Danmark er ude af krisen, og økonomien er sund. Det viser en rapport fra Det Økonomiske Råd.

Og spørger man danskerne, hvordan det økonomiske råderum skal forvaltes, svarer 62 procent, at pengene skal gå til velfærd, mens kun 18 procent ønsker skattelettelser.

Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for 36 organisationer (heriblandt TL), der repræsenterer ansatte i kommuner og regioner.

Undersøgelsen viser også, at borgerne sætter pris på den service, de får fra det offentlige, men at der er plads til forbedring.

61 procent af de adspurgte svarer, at deres seneste kontakt med medarbejdere i det offentlig var positiv eller overvejende positiv, mens 36 procent har oplevet kontakten med det offentlige som neutral eller negativ.

Endelig viser undersøgelsen, at 79 procent af de adspurgte er helt eller overvejende enige i, at en velfungerende offentlig sektor er en afgørende forudsætning for et velfungerende privat erhvervsliv. Kun 8 procent svarer, at de er overvejende eller helt uenige.

Undersøgelsen omfattede 1169 danskere.