Forhandlingsfællesskabet har givet håndslag på, at ingen organisation vil blive efterladt på perronen i de kommende overenskomstforhandlinger for ansatte i kommuner og regioner.

De formelle rammer for de kommende forhandlinger om overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2018 på det kommunale og regionale område er nu ved at være på plads. Aftaler om køreplaner med såvel KL som Danske Regioner er nu indgået.

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg konstaterer, at den danske model er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, samt til at understøtte og skabe forudsætning for fortsat udvikling af de kommunale og regionale arbejdspladser. Den opfattelse er også bekræftet via de besøg, som de centrale parter netop har gennemført i kommuner og regioner.

Forhandlingsudvalget skriver i en pressemeddelelse:

”Den danske model bygger på vilje mellem arbejdsgiverne og lønmodtagersiden til at finde fælles løsninger, indgå i samarbejde og aftaler, og den kan ikke tages for givet. Vi ønsker med afsæt i den danske model at finde løsninger, der medvirker til at skabe gode og attraktive arbejdspladser, som giver de ansatte de bedst mulige betingelser for at løse opgaverne til gavn for borgerne."

"Vi har i Forhandlingsfællesskabet givet hinanden et politisk håndslag på at ingen organisation vil blive efterladt på perronen i de kommende forhandlinger. Håndslaget indebærer, at vi i fællesskabet bl.a. vil sikre, at alle organisationer skal have mulighed for at komme i reelle forhandlinger. Kommer vi i den situation, hvor det er nødvendigt at bruge det politiske håndslag, så vil vi konkret tage stilling til, hvordan vi vil følge op overfor arbejdsgiverne.”

Forhandlingsfælleskabet udtager generelle krav den 11. december 2017. Både Forhandlings-fællesskabets generelle krav og organisationernes særskilte krav udveksles med KL og Danske Regioner den 12. december 2017, hvorefter både organisationernes og de generelle forhandlinger i regi af Forhandlingsfællesskabet går i gang. Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 28. februar 2018.