Ved urafstemning har et flertal af TL’s medlemmer omfattet af overenskomsten med Praktiserende Landinspektørers Forening stemt for det forlig, som blev indgået den 31. marts 2017.

Stemmeprocenten var 41,2%, og heraf stemte 95% JA til forliget.

Da PLF’s medlemmer også har stemt for forliget, er det endeligt godkendt. 

Fornyelsen af overenskomsten er gældende fra den 1. april 2017.