Nyhed | 3. marts 2017

Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionens regi

Forligsmanden, Ole Hasselgaard, mødtes i dag med DA og LO. Han har modtaget en række forlig, men mangler stadig forlig på en række væsentlige områder.

”Det gælder bl.a. normallønsoverenskomsterne på transportområdet mellem DI og 3F Transport. Jeg kan oplyse, at forhandlingerne på dette område fra i dag videreføres i Forligsinstitutionen,” siger Ole Hasselgaard i en pressemeddelelse.

På alle områder gælder det, at forhandlingerne fra nu af foregår i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Det er normal procedure, når forhandlingerne på dette tidspunkt i forløbet endnu ikke er afsluttet.

”Det betyder, at Forligsinstitutionen har ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand,” siger Ole Hasselgaard.

Han har aftalt et nyt møde med DA og LO mandag den 6. marts 2017, kl. 13.00.