Slutspillet i overenskomstforhandlingerne er gået i gang. Forligsmanden mødes i denne weekend med DA og LO for at slå de sidste søm i de manglende overenskomster.

TL's overenskomster, som skal til urafstemning, er forhandlet færdig. Men før vi kan gå til afstemningen, skal de andre organisationer også have deres overenskomster i hus.

Forligsmanden, Ole Hasselgaard, skønner, at der på nuværende tidspunkt er indgået forlig for mere end 85 procent af de lønmodtagere, som skal til urafstemning.

For at få de sidste forlig i hus har han sat en tidsfrist til klokken 18 i aften. Hvis ikke de resterende er blevet enige inden da, kan de forvente at blive indkaldt til Forligsinstitutionen lørdag.

Søndag mødes forligsmanden med DA og LO for at starte på udformningen af en samlet mæglingsskitse, som blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed.

I næste uge vil forligsmanden mægle i de overenskomster, hvor den ene af parterne ikke er medlem af DA eller LO.

Følg overenskomstforhandlingerne på www.tl.dk/ok17