Forligsmanden har udsat en mulig konflikt med yderligere to uger.

Vi har i dag fået besked om, at forligsmanden har udsat en mulig konflikt med yderligere to uger.

Det betyder at en eventuel konflikt tidligst kan træde i kraft på femtedagen efter udløbet af det forlængede varsel, eller efter at forligsmanden erklærer forhandlingsmulighederne for udtømt.

Forligsmanden ser på alle de overenskomster, der forhandles mellem de arbejdsgiverorganisationer, der er medlemmer af DA og lønmodtagerorganisationer, der er medlemmer af LO - desuden kommer andre områder, hvor man har aftalt at følge de samme regler.

Det betyder, at selv om vi er færdige med at forhandle TLs overenskomster, så skal vi vente på de øvrige områder, indtil forligsmanden kommer med et mæglingsforslag, eller erklærer at alle forhandlingsmuligheder er udtømt.

Som forhandlingerne skrider frem på de øvrige områder er det vores klare forhåbning, at forligsmanden når frem til, at der kan fremsættes et fælles mæglingsforslag, som der kan sendes til urafstemning.

Tidspunktet for urafstemningen kender vi endnu ikke – men vi regner med, at den starter sidst i marts, og materialet bliver sendt ud elektronisk.
 
TL's afdelinger har været i gang med et stort opdateringsarbejde for at sikre, at vi har mailadresser på alle stemmeberettigede, men tjek gerne på Mit TL og opfordr andre medlemmer til at gøre det samme.

Vil du vide mere om hele forhandlingsforløbet kan du også tjekke www.tl.dk/ok17 eller LO's hjemmeside.