TL’s hovedbestyrelse har i dag godkendt de overenskomstforlig, som er indgået på TL’s områder.

I dag har hovedbestyrelsen godkendt de indgåede overenskomstforlig. Det betyder, at når overenskomsterne kommer til urafstemning, anbefaler vi medlemmerne at stemme ja.

Det drejer sig om følgende forlig:

  • Dansk Industri
  • Dansk Byggeri
  • Dansk Erhverv
  • Tekniq
  • DIO II – Generelt
  • DIO II – Arkitektområdet
  • Dansk Mode & Textil
  • Arbejdsgiverne

Overenskomsterne for PLF og Kooperationen bliver forhandlet senere og er derfor ikke en del af afstemningen.

Læs mere på www.tl.dk/ok17