Efter langstrakte forhandlinger valgte forligsmanden at udsætte en mulig konflikt med indtil to uger.

Tekst: Morten Terp

Efter 19 timers uafbrudte forhandlinger valgte forligsmand Mette Christensen i nat at udsætte en mulig konflikt med indtil to uger.

Det er anden og sidste gang, hun kan udsætte en konflikt med indtil 14 dage.

Udsættelsen betyder, at en strejke kan bryde ud senest 6. maj og en lockout 12. maj, hvis ikke der kommer aftaler.

Den kan dog også bryde ud fem dage efter, at forligsmanden erklærer forhandlingerne for sammenbrudte.

Mette Christensen har indkaldt parterne til nye forhandlinger på fredag.

Tror på en aftale

Når hun vælger at udsætte konflikten, så er det et tegn på, at hun stadig tror på, det er muligt at lave forlig.

Samme opfattelse har TL.

”Vores udgangspunkt er, som det hele tiden har været. Vi tror på og ønsker en aftale, så offentligt ansatte – på lige fod med privatansatte – får del i den økonomiske fremgang i samfundet,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er underlagt tavshedspligt, så det er ikke muligt at fortælle om forhandlingerne.

Du kan følge forhandlingerne på tl.dk/ok18

LÆS OGSÅ: Spørgsmål og svar om konflikten

LÆS OGSÅ: Danmark lukkes ned: Total lockout