Reallønnen skal forbedres for alle. Det er et af hovedkravene ved overenskomstforhandlingerne for ansatte i kommuner og regioner.

Tekst: Henrik Ploug og Morten Terp

Der skal mere i lønningsposen til ansatte i kommuner og regioner.

Det var hovedkravet fra TL og en lang række andre fagforeninger, da de i dag udvekslede krav med KL og Danske Regioner.

Fælles er kravene om mere i løn, mulighed for fritvalgsordning og bedre efter- og videreuddannelse.

Følg forhandlingerne på tl.dk/ok18

I TL ser man frem til mod forhandlingerne, der starter i næste uge.

”Vi går ind til forhandlingerne med et åbent sind. Vi står over for en række udfordringer på det offentlige område. Lønnen skal følge med, og der skal være bedre muligheder for efter- og videreuddannelse,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i TL.

Løn- og arbejdsvilkår skal følge med tiden

”Hvis det offentlige skal kunne tiltrække og fastholde kompetente og nytænkende medarbejdere, så skal løn- og arbejdsvilkårene følge med tiden. Det tror jeg også, arbejdsgiverne er opmærksomme på,” siger Lone Engberg Thomsen.

På fredag udveksler TL krav på statens område.