OK18 forhandlingerne er sat på standby, indtil der optages reelle forhandlinger med lærerne.

I en pressemeddelelse udsendt den 15. december 2017 fremgår, at OK18 forhandlingerne sættes på standby, indtil der optages reelle forhandlinger med lærerne. Det betyder, at TL og de øvrige organisationer ikke på nuværende tidspunkt kan indgå i forhandlinger.

Hvad har lærernes arbejdstid med en TL’er at gøre?

Ikke noget, når det gælder indholdet af lærernes arbejdstidsregler. Når TL sammen med alle de øvrige forbund i Forhandlingsfællesskabet og CFU har valgt at støtte op om det fælles brev til arbejdsgiverne, handler det om at beskytte den danske model og hermed slå fast, at det er arbejdsmarkedets parter, der indgår aftaler om løn- og ansættelsesvilkår herunder bestemmelser om arbejdstid.

Lovindgreb
I forbindelse med konflikten på lærerområdet ved OK13, endte lockouten med, at der kom et regeringsindgreb, og lærerne gik fra at have en arbejdstidsaftale, til at deres arbejdstidsregler blev fastsat ved lov.

Ved OK15 nægtede arbejdsgiver at indgå forhandlinger om arbejdstid på lærerområdet, men henviste blot til loven. Ved OK18 er det afgørende for lærerne, at de igen bliver part i deres egne arbejdstidsregler i form af en arbejdstidsaftale, hvor parterne kan finde fælles løsninger.  
 
TL og de øvrige organisationer har derfor heller ikke stillet krav til, hvilket indhold forhandlingerne om lærernes arbejdstidsregler skal ende ud i, men alene krav om at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet omfattet af det omstridte lovindgreb efter lockouten ved OK13.

Det er TL’s klare holdning, at vi skal støtte op om den danske model.