I dag udveksler TL overenskomstkrav med Staten. Staten har på forhånd kridtet banen hårdt op med ønsket om at inddrage de statsansattes betalte frokost samt påstande om, at de statsansatte har holdt ”lønfest” siden 2008. TL og en samlet fagbevægelse afviser påstandene. Så der venter nogle hårde forhandlinger.Først forsøgte Moderniseringsstyrelsen at fjerne de statsansattes betalte frokost med den begrundelse, at frokostpausen er et personalegode. Det blev afvist af TL og en samlet fagbevægelse.
Statsansatte: Længere arbejdsuge uden lønforhøjelse

Og for nogle dage siden meldte statens arbejdsgivere ud, at de statsansatte har holdt ”lønfest” siden 2008, og at det derfor er tid til mådehold, så statens lønninger ikke løber fra de privatansattes.

”Men der har ikke været nogen ’lønfest’ blandt de statsansatte. Arbejdsgiverne manipulerer med tallene, fordi de bevidst vælger en periode ud, hvor de statsansatte er steget mere i løn end de private. Men den lønstigning er en efterregulering, som skyldes, at de statsansatte før den udvalgte periode var sakket bagud i forhold til de privatansatte,” siger Lone Engberg Thomsen, der er formand for TL.

Hendes påstand bakkes op af en rapport, som Moderniseringsstyrelsen selv har været med til at lave sammen med Centralorganisationernes Fællesudvalg sidste år.

Forhandlingstaktik
Hun ser arbejdsgivernes påstande som forhandlingstaktik forud for overenskomstforhandlingerne i 2018.

”I stedet for at koncentrere os om de reelle forhandlinger, skal vi nu forholde os til nogle påstande, som er grebet ud af luften,” siger Lone Engberg Thomsen.

Hun vil have præciseret, at den betalte frokostpause er en del af overenskomstgrundlaget, så der ikke længere er tvivl om, at det er en ret, de statsansatte har.

Fritvalgskonto
De øvrige krav er blandt andet en fritvalgskonto, hvor de statsansatte selv kan bestemme, om de ønsker mere i lønningsposen, mere i pension eller mere frihed.

”Det er relativt nyt på statens område. Vi har kun en enkelt organisationsaftale med fritvalg mellem løn og pension. Men nu skal det bredes ud til flere faggrupper,” siger Lone Engberg Thomsen.

Specielle krav
Et anden krav er flere penge til specielle krav på de enkelte organisationsaftaler.

”De seneste tre forhandlinger har vi ikke haft nogle penge, som vi kunne bruge på de forskellige faggruppers organisationsaftaler. Det ønsker vi nu,” fortæller Lone Engberg Thomsen.

Du kan følge forhandlingerne på tl.dk/ok18