Overenskomstforhandlingerne på statens område begynder i 2018. TL har nu indsamlet og behandlet vores overenskomstkrav, som du kan se her.

 

I august svarede et stort antal medlemmer i TL’s elektroniske spørgeguide på, hvilke emner der skal prioriteres højest ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. De mange svar giver TL et sikkert grundlag at stå på, når vi skal forhandle de offentlige overenskomster.

Svarene er blevet samlet og behandlet af TL’s politiske organer, og nu er vi klar til at sende kravene videre til Offentligt Ansattes Organisationer, der koordinerer kravene blandt medlemsorganisationerne, hvorefter de vil blive koordineret med FTF og AC grupperne i CFU. 

Midt i december udveksles krav med Moderniseringsstyrelsen. Begge parters krav vil blive offentliggjort på TL’s hjemmeside. Du kan følge med i optakten til forhandlingerne  tl.dk/OK18.

De overordnede 5 temaer der er vigtige for TL’s medlemmer er: 

  • Forbedrede løn og pensionsforhold
  • Bedre balance mellem arbejde og fritid og bedre mulighed for den enkelte til at vælge frit
  • Forbedrede forhold for tillidsvalgte
  • Forbedrede muligheder for kompetenceudvikling
  • Forbedrede vilkår for seniorer, omsorgsdage til alle og vilkår for fædrebarsel. 

Se TL's generelle krav til staten