Stat, kommuner og regioner har varslet lockout. Alle berørte vil få direkte besked.

Tekst: Morten Terp

Stat, kommuner og regioner har varslet lockout af 440.000 offentligt ansatte fra 10. april.

Her kan du se, hvilke områder, der er udtaget til lockout.

Alle medlemmer i det offentlige vil hurtigst muligt og i løbet af denne uge få direkte besked fra TL, om de er udtaget til lockout eller ej.

Allerede 4. april kan der udbryde strejke, da TL og de andre fagforeninger har varslet strejke for 10-15% af deres medlemmer i det offentlige.

Lige nu foregår forhandlingerne om nye overenskomster hos forligsmanden. Hun kan udskyde strejke og lockout i to omgange af hver 14 dage.

LÆS OGSÅ: Spørgsmål og svar om konflikten

LÆS OGSÅ: Se hvor der kan udbryder strejke

LÆS OGSÅ: Danmark lukkes ned: Total lockout

De lockoutes i kommunerne
Der er varslet lockout for disse overenskomster:

  • Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever af 12. august 2015
  • Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. af 25. september 2015
  • Overenskomst for bygningskonstruktører 12. august 2015

Dog er visse grupper af medarbejdere undtaget.

Du vil få direkte besked fra os, om du er udtaget til lockout eller ej.

Læs mere i brevet fra KL

De lockoutes i regionerne
Der er varslet lockout for disse overenskomster:
  • Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere og tekniske designerelever af 30. juli 2015.
  • Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår for audiologiassistenter (herunder ledende audiologiassistenter), audiometrister og audiologiassistentelever af 30. juli 2015.
  • Overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område af 11. august 2015.

Dog er visse grupper af medarbejdere undtaget.

Du vil få direkte besked fra os, om du er udtaget til lockout eller ej.

Læs mere i brevet fra RLTN: Brev og Bilag

De lockoutes i staten
Alle statsansatte TL'ere er udtaget til lockout på nær en ganske lille gruppe.

Læs mere i brevene fra Moderniseringsstyrelsen: Teknisk designere mv., Biologassistenter mv. og Forskningsteknikere mv.

Du vil få direkte besked fra os, om du er udtaget til lockout eller ej.