TL's kongres 5. - 6. november har vedtaget følgende udtalelse.

Teknisk Landsforbunds delegerede kræver, at de danske politikere tager udfordringerne på arbejdsmarkedet seriøst:

  • Vi kræver et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser

Teknisk Landsforbund kræver, at politikere og virksomheder er med til at sikre et godt arbejdsmiljø på alle landets arbejdspladser. Ansvaret skal ikke ligge hos den enkelte medarbejder.

  • Vi skal have uddannelser, der bringer Danmark i front

Vi har set alt for mange besparelser på hele uddannelsesområdet de seneste år. Samtidig viser prognoser, at vi i fremtiden vil mangle faglærte og folk med en kort videregående teknisk uddannelse. Vi kræver politisk vilje til at skaffe praktikpladser til alle og uddannelser, der bringer Danmark i front.  

  • Et fleksibelt arbejdsmarked virker ikke uden et godt sikkerhedsnet

Smertegrænsen for at skære i dagpenge og kontanthjælp er for længst overskredet og mange atypisk ansatte falder uden for systemet.

 

Læs hele udtalelsen