A-kasse for studerende

Meld dig ind i Teknikernes A-kasse, mens du studerer. Det giver tryghed som nyuddannet!

Du skal blot være fyldt 18 år og have haft ophold og bopæl i Danmark lige før studiestart og senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

Har du været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder, når du dimitterer, undgår du at få en måneds karens, inden der kan udbetales dagpenge. Dette giver dig en økonomisk fordel på op til 14.000 kr. før skat.

Du vil dog tidligst have ret til dagpenge, når der er gået 18 måneder efter, du startede på uddannelsen.

Gratis a-kasse for dig under 30 år
Er du under 30 år, kan du blive GRATIS medlem af a-kassen som studerende, hvis du kan opfylde disse betingelser:

  • Du må ikke modtage offentlig forsørgelse, f.eks. revalidering, kontanthjælp mv.
  • Din uddannelse skal give ret til dimittendoptagelse i en a-kasse.
  • Du må ikke tjene mere end, hvad der svarer til dagpenge: På årsbasis 228.996 kr. (2020).

Gratis a-kasse for dig over 30 år
Er du over 30 år, kan du blive GRATIS medlem af a-kassen som studerende, hvis du kan opfylde disse betingelser:

  • Du må ikke modtage offentlig forsørgelse, f.eks. revalidering, kontanthjælp mv.
  • Din uddannelse skal give ret til dimittendoptagelse i en a-kasse.
  • Du må ikke tjene mere end hvad der svarer til dagpenge: På årsbasis 228.996 kr. (2020).
  • Du skal være tilmeldt efterlønsordningen senest som 30-årig og betale til den i hele perioden med gratis medlemskab.
  • Du skal have dagpengeret, dvs. at du tidligere har modtaget dagpenge og stadig har dagpengeret tilbage – eller opfylder kravet om 1.924 timers lønnet arbejde inden for de sidste 3 år før påbegyndt uddannelse.

Meld dig ind, selv om du skal betale kontingent
Selv om du ikke kan opfylde kravene for gratis a-kasse, kan det stadig godt betale sig at blive medlem som studerende. Du vil så skulle melde dig ind 12 måneder før du afslutter uddannelsen og betale kontingent. MEN vil få dagpengeret fra første ledige dag – dog tidligst når der er gået 18 måneder efter, du startede på uddannelsen. Herved får du en økonomisk fordel på op til 14.000 kr. før skat.