Hanne ­Lauridsen

  • Arbejds­miljø­koor­di­na­tor hos Niras A/S
  • Uddannet bygningskonstruktør

Tendenser jeg holder øje med

Jeg holder øje med udviklingen indenfor området psykisk arbejdsmiljø, hvor stress desværre er et stigende problem indenfor bl.a. det rådgivende område. Det kræver, at vi i fællesskab vælger at gøre tingene anderledes, hvis vi skal ændre på forholdene.

Her henter jeg inspiration

Jeg følger Byggeriets Arbejds­miljøbus (bam-bus.dk) og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere (bygge­proces.dk/viden­tjenesten), og deltager løbende i møder og workshops om ­arbejdsmiljø i byggeprocessen.


Jeg følger også opslag om arbejdsmiljø på LinkedIn i forhold til videns­deling og nyt ­indenfor området, samt deltager i faglige netværk for Arbejdsmiljø i Byggeri.