Hans Bang

· Projektleder hos Hald & Handberg.
· Uddannet byg­nings­konstruktør og tømrer.

Hvor henter du faglig inspiration?

På byggepladsen og i skurvognen møder jeg en masse mennesker, som jeg vil betegne som mine primære inspirationskilder. Jeg har virkelig frugtbar sparring og vidensudveksling med underentreprenører og kollegaer, hvoraf mange besidder en høj grad af faglig viden.

Hvad optager dig lige nu fagligt?
Jeg er optaget af, hvordan byggeriet kan bruge de mest miljøvenlige materialer, og jeg bruger ret meget energi på at tilegne mig viden om miljøcertificering.

Hvilke nye materialer i byggeriet er spændende?
Jeg forsøger at holde mig ajour med, hvor og hvordan vi kan bruge alternative materialer, der er mindre belastende for det fysiske miljø og arbejdsmiljøet hos de medarbejdere, der arbejder med dem. Det er et komplekst felt, så man skal holde tungen lige i munden. Jeg ­skaffer mig bl.a. viden via sikkerhedsdatablade og på dk-gbc.dk, ­buildinggreen.eu, ­voresmaal.dk, realdania.dk og byggetek.dk.