Kristian Rønnest

  • Energimanager hos Aak Bygninger, Aalborg Kommune

Tendenser jeg holder øje med

"Nationale og lokale energi- og bæredygtighedsstrategier. For eksempel den nye Energistrategi 2050, det nye bygningsreglement (BR18) eller de nye DGNB-manualer for bæredygtigt institutionsbyggeri. Ved at kende til de nye planer, manualer og strategier er jeg forberedt på, hvad tendenserne bliver."

Her henter jeg inspiration

"Jeg bruger Linked­In, hvor jeg følger virksomheder, organisationer og mennesker, der er relevante for mit arbejdsområde.

For eksempel NBE NordDanmark, DGE.dk, MOE, Orbicon, Rambøll og Co2light.dk.

Jeg abonnerer også på nyhedsbreve fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Green Building Consul og KL’s netværk for bæredygtig erhvervsudvikling."

Energi, Forsynings- og Klimaministeriet Green Building Counsil