NyborgSlot1305.jpg
Volstrup Teglværk er det eneste tilbageværende teglværk i Danmark, der kan lave håndstrøgne teglsten.

11.000 håndlavede teglsten

Byggeri Der er travlt på Volstrup Teglværk ved Sæby for tiden. I løbet af sommeren skal de fire ansatte håndstrygere nemlig levere i alt 11.000 håndlavede teglsten til Nyborg Slot. Det gør det til det største projekt af sin slags i Danmark i nyere tid.

Projektet sker i forbindelse med, at det gamle middelalderslot skal have restaureret hele det sydlige tårn samt den vestlige halvdel af Kongefløjen.

Tagstenene er en genskabelse af dem, der blev lagt på for godt 100 år siden. De mange tusinde håndlavede teglsten skal sikre slottet mod vejr- og vindpåvirkning.

Fordi hver eneste tagsten er unik og formet med meget få redskaber, kræver det et helt særligt håndelag.

Udover almindelige teglsten består en lille del af dem af specialsten som rygningssten og skotrendesten til tagrygningen og skotrenderne mellem taget og tårnene.

Gammeldags håndværk
Volstrup Teglværk er det eneste tilbageværende af sin slags, der kan lave den type håndstrøgne teglsten. For otte år siden stod de således også bag at omlægge Nyborg Slots østlige tagflade.

På teglværket er der ansat fire håndstrygere, der på en gennemsnitlig arbejdsdag kan skabe samlet cirka 300 teglsten.

Hele projektet med restaurering og udvidelse af Nyborg Slot forventes at løbe op i 350 millioner kroner.

Det er et partnerskab mellem Slots- og Kultur-styrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden og Østfyns Museer, der står bag.

Se, hvordan teglstenene fremstilles