Dagpenge.jpg

2020 gav højere realløn trods corona

Tema: Lønstatistik 2020 Privatansatte TL’ere fik i 2020 kun en beskeden lønstigning, men en lav inflation betyder, at der er flere penge til forbrug. De offentligt ansatte løber i år med de største lønstigninger.

I gennemsnit steg TL’ernes lønninger 1,8 % sidste år. I sig selv ikke nogen stor lønstigning. Men inflationen – dvs. forbrugerpriserne – holdt sig på blot 0,5 %, og derfor er der tale om en pæn reallønsfremgang.

Sådan fordelte lønstigningerne sig i 2020:

  • 1,6 % for privatansatte
  • 3,6 % for ansatte i kommuner og regioner
  • 1,9 % for ansatte i staten

Privatansatte TL’ere har i 2020 fået en reallønsfremgang på ca. 1,1 %, mens den ligger på hhv. 1,4 % og 3,1 % for ansatte i staten hhv. kommuner og regioner.

Corona rammer især private

Selvom det er positivt med en reallønsfremgang, så er fremgangen lavere, end den har været i de senere år, og det skyldes coronakrisen, mener politisk konsulent Dana Sofie Andreasen, som har ansvar for TL’s lønstatistik.

”Arbejdsløsheden i Danmark steg i foråret til 5,5 %. Det betyder noget for, hvor store lønstigninger, der kan forhandles hjem. Folk har mere fokus på at beholde deres job, end at få en lønstigning,” siger Dana Sofie Andreasen, der er ansvarlig for TL’s lønstatistik.

Coronaens påvirkning af arbejdsmarkedet ses først i lønudviklingen hos de privatansatte, som forhandler løn individuelt.

”De offentlige ansattes lønstigninger er derimod aftalt via overenskomster, som blev indgået før corona. Derfor har de haft en fin lønstigning i 2020,” forklarer Dana Sofie Andreasen.

Tjek om du får nok i løn

  • På Mit TL kan du bruge TL's lønberegner til at se, om du får nok i løn.
  • Du kan også få hjælp i din lokalafdeling til lønforhandlingen.

Log på og se TL's lønstatistik