Sexchikane (1)

4 råd, der kan forebygge seksuel chikane

Guide Seksuel chikane foregår desværre på nogle danske arbejdspladser. Det er arbejdsgiverens ansvar at forhindre, at chikanen finder sted. Men som kollega kan du også gøre forskel. Se her, hvordan du bidrager til forebyggelsen

Seksuel chikane kan være gift for en arbejdsplads.

Både for den, som oplever det, men også for de kolleger, der måske overværer det.

I nogle tilfælde kan det kaste så lange skygger over arbejdspladsen, at det banker trivslen i bund, fører til faldende kvalitet i arbejdet og røde tal på bundlinjen.

”Det er naturligvis arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at der ikke opstår seksuel chikane på en arbejdsplads, men som kollega kan man også bidrage til en kultur, hvor den slags ikke finder sted,” siger Dina Staal, som er konsulent for Familie og Ligestilling hos Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Offerets oplevelse i fokus

Seksuel chikane er ligesom mobning en krænkende handling, men af seksuel karakter, fortæller Dina Staal.

”Og det centrale er, hvad offeret oplever som krænkende. Krænkerne kan derfor ikke gemme sig bag, at man for eksempel har en fri tone og adfærd på arbejdspladsen.”

Derfor er det en god ide at skabe en arbejdspladskultur med nultolerance over for seksuel chikane.

”Som kollega kan man bidrage ved at tage initiativ til en fælles snak om grænser og sige fra på en kollegas vegne, hvis man oplever uønskede kommentarer eller adfærd. Det handler om at skabe en fælles bevidsthed om chikanen, så også krænkeren reflekterer over, hvad han eller hun siger eller gør. Det er ikke altid, at vedkommende er klar over det.”

 

1. Sig selv fra

Hvis du selv oplever at blive udsat for uønskede bemærkninger eller adfærd af seksuel karakter i mildere grad, så forsøg at gøre vedkommende opmærksom på, hvordan du oplever det. Sig fra. Hvis det stadig fortsætter, så tag fat på din tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant og din chef, så de ved, hvad der foregår. Hvis ikke du har en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, så gå til din chef. Dels fordi det er chefens ansvar at sikre et chikanefrit miljø, men hvis det munder ud i en decideret sag, er det vigtigt, at chefen er blevet gjort opmærksom på problemet for, at du kan søge erstatning. Det kan også være en god ide at søge rådgivning fra din fagforening.

 

2. Sig også fra som kollega

Hvis du oplever en kollega, som bliver udsat for upassende bemærkninger eller adfærd, for eksempel en vittighed om kollegaens bryster, så sig fra. Det gælder også, selvom kommentaren måske kun grænser til seksuel chikane. Overvej, hvordan du selv ville have det, hvis kommentaren var møntet på dig. Nogle gange kan det være, at man tier, fordi man ikke vil dræbe den ”gode stemning”, men hvis man vil forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen, kan det være vejen frem.

 

3. Tal om grænser

Det kan være vidt forskelligt, hvad den enkelte finder krænkende. Mens nogle måske synes, at det er rart at få komplimenter om tøj eller udseende, kan andre opleve det som grænseoverskridende. Med hjælp fra for eksempel en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan man tage initiativ til at skabe en dialog omkring grænser. Det kan også være, at du synes, at komplimenter om udseende er i orden, hvis de kommer fra en kollega og upassende, når det kommer fra din chef. Tag en snak om det sammen, og sæt grænserne i plenum for lige netop jeres arbejdsplads.

 

4. Lav nogle retningslinjer

Det allerbedste vil være, hvis I sammen kan få lavet nogle klare retningslinjer på området. Som nævnt er det arbejdsgiverens ansvar, at seksuel chikane ikke finder sted, men ved at få lavet nogle retningslinjer, kan alle tage ejerskab til forebygge chikanen i hverdagen.

Kilde: Dina Staal, konsulent, Familie og Ligestilling, FH.

"Det handler om at skabe en fælles bevidsthed om chikanen, så også krænkeren reflekterer over, hvad han eller hun siger eller gør," siger ligestillingskonsulent Dina Staal, Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Hvad er seksuel chikane?
Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en kollega for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende finder krænkende. Der er også tale om seksuel chikane, hvis det sker gentagne gange på grovere vis.
Kilde: Arbejdstilsynet
Har du været udsat for seksuel chikane?
Hvis du har været oplevet seksuel chikane og har brug for hjælp, så kontakt din lokale TL-afdeling, så vi kan hjælpe dig videre.