Åbent brev: Alle har krav på et fair arbejdsliv

Politik Åbent brev til Folketingets medlemmer fra TL's Hovedbestyrelse.

I dag åbner Folketinget, og et af de vigtigste folketingsår i nyere tid begynder.

Vigtigt, fordi vi stadig kæmper med corona, og der derfor fortsat er brug for tiltag, der kan minimere de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af sygdommen. Men også vigtigt, fordi politikere står over for nogle helt afgørende valg om fremtidens arbejdsmarked.

Politikerne skal tage stilling til, om pensionsalderen skal øges til 69 år fra år 2035. TL mener, at en højere pensionsalder kun kan lade sig gøre, hvis der er reelle løsninger for alle dem, der fysisk eller psykisk ikke kan klare en højere pensionsalder. Derfor kan TL først acceptere en stigende pensionsalder, såfremt vilkårene er til det.

I mange år har meget naturligt drejet sig om det fysiske arbejdsmiljø, men vi er nået til et punkt, hvor det er afgørende, at der sættes mere ind over det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Vi fik for nylig den første bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, men vi har stadig store udfordringer. Alt for mange rammes af stress, og godt 95% af alle anmeldelser om psykiske arbejdsskader bliver afvist. Derfor skal politikerne prioritere det psykiske arbejdsmiljø højere, end de gør i dag.

Med regeringens udspil til finanslov 2021 fortsætter udhulingen af dagpengene desværre. Det betyder, at dagpengenes værdi i forhold til vores lønningerne hvert år forringes. En høj dagpengesats er en forudsætning for et stærkt og solidt dagpengesystem med stor tilslutning og reel understøttelse i perioder med ledighed. Derfor skal politikerne stoppe udhulingen af dagpengene med det samme.