AARHUS_Ø Foto- Arkikon.jpg
Fra fortorvet kan man kigge direkte ind i teknikbygningen og bl.a. se skraldesug, fjernvarme- og havvandspumper.

Æstetisk industribygning i Aarhus

Byggeri Nyt energianlæg i Aarhus Ø afspejler en ny retning for innovativt industribyggeri, hvor form og funktion går op i en højere enhed.

 

Nye fortættede byområder gør, at industri og – dyre - beboelsesejendomme ofte er nødt til at ligge side om side.

Det stiller krav til den æstetiske udformning af industribygninger, der ikke længere bare skal opfylde en funktion, men også indgå som en æstetisk del af det omgivende bymiljø.

Som et tilstedeværelse, der hverken skæmmer eller skal gemmes væk. For industri kan sagtens være både smukt og interessant.

Det kan man ved selvsyn konstatere i den nye bydel Aarhus Ø, der er etableret på byens tidligere havnearealer. Her har Arkikon opført et nyt energianlæg, hvor borgerne – i helt bogstavelig forstand – får et indblik i de industrielle processer.

Fra fortorvet kan man nemlig kigge direkte ind i teknikbygningen og blandt andet se fjernvarmepumper, skraldesug og de helt nye innovative havvandspumper i aktion.

”Havpumperne fortæller en helt ny historie om forsyningen i Aarhus – den hvor vi er på vej mod energi uden skorstene,” fortæller Lasse Sørensen, der er afdelingsleder for Forretningsudvikling hos AffaldVarme Aarhus.

Enkelhed og rummelighed

Udefra er bygningen anderledes enkel, grænsende til det minimalistiske. Opført i klassiske industrielle materialer:

Betonelementer og hvide perforerede stålplader i en bevidst underspillet stil, der gør at bygningen falder i med den omgivende arkitektur.

”Huset åbner sig markant mere op end mange af den her slags byggerier, men uden at bygningen råber for højt i forhold til omgivelserne. Den tanke møder vi ikke ret tit,” fortæller Lars Thyboe Thorsen fra Arkikon, der godt kan lide den udfordring der ligger i at arbejde arkitektonisk med byens industri.

”Fordi de skal rumme så meget teknik, har de nogle helt andre rumligheder, end man normalt arbejder med. Vi vil gerne skabe bygninger, der afspejler processerne der foregår inde i huset, samtidig med at vi forholder os til omgivelserne, så byggeriet giver noget tilbage til byen og landskabet.”

Læs mere om Aarhus Ø's nye energianlæg på Arkikons hjemmeside.