Afskaffelse af opholdskravet - orientering til dig, der har været ramt af opholdskravet

TL Nyt Hvis du har været ramt af opholdskravet og af denne grund er blevet udmeldt af Teknikernes A-kasse, så kan du her læse om dine muligheder for at få genoprettet dit medlemskab af a-kassen med tilbagevirkende kraft.

Folketinget har besluttet at afskaffe opholdskravet, så det pr. 1. februar 2020 ikke længere er en betingelse for at få dagpenge, at man har opholdt sig her i riget eller i et andet EU/EØS-land i mindst 7 år inden for de seneste 12 år. 

Folketinget har samtidig besluttet, at der under en række betingelser kan ske genoprettelse af medlemskabet for de medlemmer, som måtte være blevet udmeldt eller slettet af a-kassen på grund af opholdskravet. 

Udmeldt eller slettet som medlem i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020
Du har mulighed for at få genoprettet dit medlemskab af Teknikernes A-kasse, hvis du i ovennævnte periode:

  • er udmeldt som medlem af a-kassen som følge af, at du ikke kunne opfylde opholdskravet, eller
  • er blevet slettet som medlem af a-kassen grundet manglende betaling af medlemsbidrag som følge af, at du ikke kunne opfylde opholdskravet.

Anmodning om genoprettelse kan ske i perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 31. juli 2020
Du har kun mulighed for at få genoprettet dit medlemskab, hvis du anmoder om det inden for ovennævnte periode. Det betyder, at vi skal have modtaget din anmodning senest den 31. juli 2020.  

Hvis du ønsker at anmode om genoprettelse af dit medlemskab af a-kassen, skal du kontakte Medlemsafdelingen på mail: kontingent@tl.dk eller på telefon: 33 43 65 00. 

Efterbetaling af medlemsbidrag
Du kan kun få genoprettet dit medlemskabet, hvis du efterbetaler medlemsbidrag for den periode, hvor du har været udmeldt. 

Betydningen for din dagpengeret
Hvis dit medlemskab bliver genoprettet, betyder det, at du for at have ret til dagpenge ikke skal opfylde betingelsen om at have bopæl og ophold her i riget på tidspunktet for genoprettelsen. Du skal heller ikke vente 12 måneder med at kunne få dagpenge, da den periode, hvor du har været slettet som medlem medregnes til opfyldelsen af kravet om 1 års medlemskab af en a-kasse.  

Dog skal du kunne opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge, herunder et indkomst- eller beskæftigelseskrav samt et rådighedskrav. Dette skal a-kassen vurdere, hvis du anmoder om dagpenge. 

Hvis du opfylder de øvrige betingelser for ret til dagpenge, vil du kunne få udbetalt dagpenge fra den 1. i den måned, hvor vi har modtaget din anmodning om genoprettelse af medlemskabet.  

Efterlønsordningen
Du vil også have mulighed for at genoprette tilslutningen til efterlønsordningen, hvis du før udmeldelsen var tilmeldt og betalte til efterlønsordningen, men du på grund af udmeldelsen af a-kassen ikke har kunnet indbetale efterlønsbidrag. Det er dog en betingelse, at du ikke har fået efterlønsbidragene udbetalt i forbindelse med udmeldelsen, hvis du er fyldt 30 år.