En løsning for alle_Logo2.png

Aftale for audiologiassistenter i regionerne

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet overenskomstforhandlingerne for audiologiassistenter i regionerne.

Resultatet af forhandlingerne giver ansatte mere i pension, og med den indbyggede fritvalgsordning kan det enkelte medlem selv vælge, om en del af pensionen i stedet skal udbetales som løn.

Der bliver også flere penge til den regionale kompetencefond som de ansatte kan bruge på efter- og videreuddannelse.

Det betyder, at overenskomstaftalen nu også indeholder:

  • Pensionsprocenten hæves til 17%.

  • Der tilføres flere penge til kompetencefonden.

Se hele aftalen (pdf).

Det kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på det regionale område.

Se den fælles aftale for regionerne.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til d. 3. juni 2018.